Onze politiek laat zich het beste omschrijven door de woorden dienstbaar, haalbaar en tastbaar. Op dit moment wordt plan! binnen de Helmondse gemeenteraad vertegenwoordigd door Raadslid, tevens Fractievoorzitter Sacha van Lierop,  Sacha wordt daarbij ondersteund door de Burgercommissieleden Henk de Leest en Guido van Dooren.

Dienstbaar
In de ogen van plan! dient de gemeente zich dienstbaar op te stellen jegens haar inwoners. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom! Onze partij heeft dan ook als uitgangspunt: de agenda van de straat, op tafel in de raad.
Hoe wij dat willen realiseren? Onder andere door binnen de gemeenteraad te pleiten voor een raadgevend referendum bij vraagstukken met grote maatschappelijke gevolgen zoals een herindeling.
Daarnaast zijn wij een groot voorstander van een zogeheten inwonersbegroting. Dat houdt in dat de inwoners van Helmond de zeggenschap krijgen over een bepaald deel van de begroting. Elk jaar €100.000 voor elke wijk in Helmond. Het is aan de wijkbewoners zelf om, binnen vooraf te maken afspraken, deze ‘ton’ jaarlijks naar eigen inzicht in te zetten om de leefbaarheid binnen de wijk te vergroten.

Haalbaar
Helmond is een stad van zo’n 91.000 inwoners. Daar past een bepaald beleid bij. Een beleid van ‘beide benen op de grond’. Geen luchtfietserij. Realistische plannen welke haalbaar (en dus betaalbaar) zullen blijken. Nu én in de toekomst.

Tastbaar
Tastbare politiek bedrijven houdt in dat het niet alleen bij praten mag blijven, maar dat praten ook iets tastbaars op moet leveren. Iets wat je als het ware ‘vast kan pakken’. Voor het centrum hebben wij in de zomer van 2016 als enige politieke partij in Helmond een haalbaar en tastbaar plan ingediend. Nieuwsgierig? Kijk dan maar eens onder ‘Centrum-plan!’.

Jouw stem, ons plan!