Nieuw

Wij zijn plan! een lokale politieke partij in onze stad Helmond. Opgericht in november 2015. Wij zijn hét politieke lokale alternatief van nu als het gaat om dienstbare, haalbare en tastbare politiek. Op dit moment wordt onze partij in de gemeenteraad vertegenwoordigt door Sacha van Lierop en hij wordt daarbij ondersteund door de commissieleden Ine Warmerdam en Gerard Bosch.

Dienstbaar

De kranten staan er vol van: de afstand tussen inwoners en politiek wordt steeds groter. Niet in de laatste plaats ligt dat aan de politiek zelf en dat geldt zeker ook voor onze stad getuige het te lage opkomstpercentage bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (44,8 %). plan! heeft dan ook als motto: de agenda van de straat, op tafel in de raad. Hoe gaat onze partij dat realiseren? Allereerst zullen wij binnen de gemeenteraad pleiten voor een raadplegend referendum bij belangrijke kwesties. Daarnaast willen wij bevorderen dat er interactieve ontmoetingen georganiseerd worden tussen gemeente en inwoners met als leidraad de ‘de agenda van de straat‘. Tevens zullen wij jullie, de inwoners van onze stad, bevragen middels een digitaal klankbord op deze website en bezoeken wij elke wijk tenminste eenmaal per jaar. Verder gaan wij in gesprek met bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en woningbouwcorporaties. Middels deze website houden wij jullie regelmatig op de hoogte van onze activiteiten in dezen.

Uit alles blijkt dat jullie, de inwoners van onze stad, bereid zijn om meer zélf te doen, maar daarvoor moet wel ruimte worden geschapen. plan! biedt die ruimte door ervoor te pleiten een bepaald percentage van de totale begroting in handen te leggen van de inwoners van Helmond.

Natuurlijk zullen ook onze bijdragen binnen de gemeenteraad en commissies te vinden zijn op onze website zodat jullie kunnen lezen welk(e) standpunt(en) plan! inneemt of heeft ingenomen in de diverse kwesties.

Haalbaar

Helmond is een stad met ruim 92.000 inwoners. Daar past een bepaald beleid bij. Een beleid van ‘beide benen op de grond’. Geen luchtfietserij. Realistische plannen welke haalbaar zullen blijken nu en in de toekomst. Onze partij vindt ook dat de gemeenteraad wat dat betreft een grotere rol zou moeten spelen door zelf veel meer dan nu het geval is zelf met financieel goed onderbouwde en dus haalbare plannen zou moeten komen. Niet meer achterover leunen en alleen maar wachten op activiteiten vanuit het college. Wij zullen daarin het voortouw nemen door met enige regelmaat plannen te presenteren.

Tastbaar

Tastbare politiek houdt in dat het niet alleen bij praten blijft, maar dat het praten ook iets tastbaars oplevert! Voor het centrum hebben wij een haalbaar plan ingediend! Jullie zullen van onze kant in de toekomst nog meer financieel goed onderbouwde plannen mogen verwachten! Haalbaarheid houdt in dat plannen ook tastbaar gemaakt kunnen worden.

Uitgebreide informatie over onze plannen zijn terug te lezen op: