Vrijwilligers van de maand april 2017: Arnoud en Leny Meulendijks-Saasen

Deze maand ging plan! op weg naar de Westwijzer om de vrijwilligers van de maand april in het zonnetje te zetten: Arnoud en Leny Meulendijks-Saasen. Soms moeten we maar afwachten of de vrijwilliger van de maand wel op zijn of haar plek aanwezig is, maar in dit geval hoefden we daar niet voor te vrezen. Arnoud en zijn vrouw Leny zijn er alle dagen van de week!
Al vanaf het allereerste begin zijn ze als vrijwilligers met beheertaken, zogenaamde sleuteldragers, betrokken bij het wel en wee van de Westwijzer. Daar waar de uren van de betaalde krachten tekortschieten om het wijkhuis van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat open te houden voor de gemeenschap, staat dit echtpaar klaar om ‘de gaten op te vullen’. Je kunt wel stellen dat ze de rechter- en linkerhand zijn van de hoofdbeheerder. Volgens velen die betrokken zijn bij de Westwijzer zouden ze ‘de tent wel kunnen sluiten’ zonder de inzet van Arnoud en Leny. Daarnaast is Arnoud ook nog eens de buddy van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die via het Stadsleerbedrijf weer aansluiting proberen te vinden. Daarom deze maand namens plan! een welgemeende attentie voor dit vrijwilligersechtpaar waar we er in Helmond niet genoeg van kunnen hebben! Dank je wel, Arnoud en Leny!