Vrijwilliger van de maand juni 2017: Christien van Helden

Onze vrijwilliger van deze maand voelt zich duidelijk ‘overvallen’ door de komst van plan! Christien van Helden heeft een minuutje nodig om zich te prepareren op datgene wat komen gaat. Na de foto in de zonnige tuin met het welverdiende bosje bloemen zitten we gezellig op de bank te kletsen over de reden van onze komst: haar positieve bijdrage binnen de Annawijk en Suytkade. Christien zet zich binnen haar wijk samen met een aantal anderen in het bijzonder in voor het buurtpreventieproject Annasuyt. Met ondersteuning van de LEVgroep is men aan de slag gegaan. Het blijft echter niet bij praten alleen. Het toeval wil dat haar clubje die middag een actieve rol speelt bij een schoonmaakactie, waarbij wijkbewoners zwerfafval opruimen, en de Buitenspeeldag. Wij wensen Christien en haar buurtpreventieteam de komende tijd dan ook nog heel veel succes toe bij het ontplooien van allerlei activiteiten.