Motie Onkruidgroei

Motie Onkruidgroei 

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 2 november 2017

Overwegende dat

  • door een andere, deels noodgedwongen, aanpak van onkruidgroei het onkruid welig tiert
  • de aanblik van onze stad op dit gebied een totaal andere is dan in het verleden het geval was
  • dit beeld een stad van 90.000 inwoners onwaardig is
  • en veel inwoners zich daaraan storen

Verzoekt het college

  • voor het begrotingsjaar 2018 op zoek te gaan naar incidentele financiële middelen om de bestrijding van onkruidgroei dusdanig te intensiveren dat het niveau van voor de toegepaste bezuinigingen wordt behaald
  • voor de daarop volgende jaren op zoek te gaan naar structurele financiële middelen om de bestrijding van onkruidgroei blijvend terug te brengen op het niveau van voor de toegepaste bezuinigingen
  • en uiterlijk 1 maart 2018 te komen met voorstellen in dezen

En gaat over tot de orde van de dag.