plan! wil keuze verkeersvisie uitstellen voor betere oplossing!

Stelling: We moeten geen voorkeur uitspreken over de huidige twee opties en het collegebestuur oproepen met betere oplossingen te komen.
  • Optie 1. het verbeteren en mogelijk deels onder tunnelen van de N270 en Traverse (volwaardige stads-as)
  • Optie 2.  een extra route te creëren over de Europaweg-Vossenbeemd (zuidelijke omleiding).

Achtergrond informatie:

plan! is het met deze stelling eens

Toelichting op het standpunt van plan!:

Zie vooraf het videoverslag van de raadbijeenkomst en de presentatie verkeersvisie van het College met de opties. 

De verwachting is dat de verkeersdrukte zal toenemen in de komende jaren. Er is daarom een oplossing nodig voor een goede bereikbaarheid van Helmond en een goede doorstroming van het verkeer door Helmond heen. Het college heeft een voorstel gedaan voor een verkeersvisie. Ze willen dat de raad een voorkeur uitspreekt over  twee opties. Vanwege landelijke deadlines voor programma’s op mobiliteit moet dat, volgens het bestuur, al op 30 juni gebeuren. Zonder goede inwonersparticipatie dus. Er is ook niet uitgebreid naar andere opties gekeken zoals een echte rondweg buiten Helmond om.

Zo presenteert plan! bijvoorbeeld “de Zuidelijke Randweg” die echt buiten Helmond om gaat. Deze gaat deels over de stadsgrens heen. Slechts 29% van het verkeer is intern verkeer, daarmee is 71% doorgaand verkeer vanuit de stad of randgemeentes, dus rechtvaardigt daarmee het deels overschrijden van de stadsgrens om onze stad leefbaar te houden en het verkeer via een snelle verbinding om de stad heen te leiden.

Daarnaast stelt plan! de vraag of de eerder afgeketste ‘Ruit‘ opnieuw onderzocht is en wellicht toch dé oplossing is, zeker nu Nuenen daar ook ‘oren’ naar blijkt te je hebben?

  • Optie 1 verbetert de doorstroming op de traverse door deze te verbeteren en mogelijk deels te onder tunnelen. 
  • Optie 2 creëert een doorstroom route via de Europaweg-Vossenbeemd.

Bij beide opties blijft de traverse bestaan. De drukte verschuift maar blijft in de stad. plan! is het niet eens dat er perse nú gekozen moet worden tussen twee opties uit beperkt vooronderzoek vanwege de tijdsdruk. Dan hadden we eerder moeten beginnen. Liever nu geen keuze en een goede keuze later maken. Met een uitgebreider onderzoek en betrokkenheid van de stad en onze buurgemeentes. Het gaat om een oplossing voor 2030 en later! Over de ontwikkeling van het verkeer en de effecten zijn nu nog erg veel onduidelijkheden. Over de kosten per optie zijn überhaupt nog geen inschattingen gemaakt. 

Het is voor plan! te vroeg om een voorkeur uit te spreken.

Wij nodigen u uit om bij de toelichting van uw stem mogelijke opties of ideeën te vermelden.

plan! is erg benieuwd naar uw mening!
 

De eerste keer dat u gaat meebeslissen moet u zich registreren. Dit doen we zodat er slechts één stem per e-mail adres kan worden gegeven. Eenmaal ingeschreven krijgt u automatisch updates en de uitslagen van de stellingen of vraagstukken. U kunt zich altijd direct weer afmelden indien u dat wenst. Uiteraard behandelen wij u gegevens volgens de laatste wetgeving.