Toelichting stelling

De bijdragen van plan! zijn gebaseerd op ‘gezond verstand’, de menselijke maat, feiten en uitvoerbaarheid. We richten ons op de inhoud, gaan voor resultaat en luisteren naar wat jij als inwoner daadwerkelijk wil. Zo maken we samen met jou ‘ons plan’. Om deze reden heeft plan! geen vooraf dichtgetimmerd programma voor de verkiezingen op 14,15 en 16 maart . Dat past niet bij de continue inbreng van onze achterban. Wel zijn er een aantal aandachtspunten die we samen met onze achterban en inwoners van Helmond willen vaststellen. We nodigen je uit om jouw mening of een aanvulling te geven op onze aandachtspunten in ‘ons plan!

Duidelijkheid over arbeidsmigratie

In Helmond zijn er veel arbeidsmigranten en de aantallen zullen steeds verder toenemen. Dat is maar goed ook. Want in de toekomst hebben wij deze migranten steeds meer nodig om specifieke banen te vervullen. Arbeidsmigratie heeft echter ook een aantal uitdagingen. plan! loopt daar niet voor weg. We benoemen de uitdagingen en maken er graag duidelijke afspraken over. Voor de inwoners en voor de arbeidsmigranten.

Duidelijke afspraken over arbeidsmigratie
Om dit te realiseren moet er duidelijkheid komen over huisvesting, taalonderwijs, integratie en woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. plan! wil hierbij ook duidelijkheid over het acceptatieplafond. Hoeveel arbeidsmigranten kunnen we in Helmond aan, zonder dat welzijn, woongeluk, leefbaarheid en gevoel van veiligheid van inwoners en migranten negatief wordt beïnvloed? Door hier duidelijkheid in te creëren, stemmen we beleid af op bijvoorbeeld het type bedrijven dat zich in Helmond vestigt, of op het creëren van andere type woningen, zoals huisvesting voor kortverblijf migranten.

Ondersteunen inwoners bij veranderingen
plan! is van mening dat we inwoners moeten ondersteunen in deze veranderende samenleving. Wij moeten begrijpen dat bepaalde veranderingen voor sommige mensen te snel gaan of dat er een acceptiegrens is. plan! wil deze grenzen samen met de inwoners bepalen.