Nieuw veiligheidsplan

Stelling: Er moet meer aandacht en geld besteed worden aan het verminderen van (kleine) criminaliteit, inbraken, geweld en overlast.

Achtergrond informatie:

 
2.Masterplan integrale veiligheid Helmond
 
plan! is voor dit voorstel

Veiligheid is een breed begrip. Ons gevoel van veiligheid wordt beïnvloed door de media, door de zware criminaliteit (drugs etc.) maar vooral ook door onze woonomgeving en wat we direct ervaren aan bijvoorbeeld te hard rijden in de wijk, inbraken, geweld en (sociale) overlast. Veel van die aspecten nemen toe. Toch wordt er nog steeds relatief weinig besteed aan onze veiligheid. In totaal wordt er aan veiligheid 7,6 miljoen euro per jaar besteed. Hiervan is 4,9 miljoen alleen voor de brandweer en 2,6 miljoen euro is direct voor veiligheid en handhaving. Dit is op een totaal begroting van 350 miljoen euro.  plan! vindt dat veiligheid een van onze belangrijkste behoeften is en meer verdient. Wij vinden daarom dat er een nieuw ambitieus veiligheidsplan moet komen. Wij willen samen met onze achterban dit plan gaan opstellen. plan! zal middels meerdere stellingen om uw mening en inzichten vragen. Via de toelichting bij uw keuzes kunt u ook suggesties doen voor stellingen, aanpak van het plan of ons van (links naar) informatie voorzien.

plan! is erg benieuwd naar uw mening!
 

De eerste keer dat u gaat meebeslissen moet u zich registreren. Dit doen we zodat er slechts één stem per e-mail adres kan worden gegeven. Eenmaal ingeschreven krijgt u automatisch updates en de uitslagen van de stellingen of vraagstukken. U kunt zich altijd direct weer afmelden indien u dat wenst. Uiteraard behandelen wij u gegevens volgens de laatste wetgeving.