Collegevoorstel bereikbaarheid Helmond is onvoldoende richting 2040

Stelling: De bereikbaarheid van Helmond kan alleen op langere termijn (2040) gegarandeerd worden middels een rondweg ruim om onze stad heen, niet erdoor!

Toelichting plan college:

Helmond zal richting 2040 een flinke groei met ~10.000 woningen zien. Dat geeft een extra opgave om de bereikbaarheid en mobiliteit te verbeteren. Hiervoor is het plan van het College om het verkeer van de Kasteel Traverse via de Kanaaldijk naar de Rochadeweg te leiden. (zie rode lijn foto)

plan! is het met deze stelling: EENS

Toelichting op het standpunt van plan!

Zuid-om via de Rochadeweg is voor wat plan! betreft een prima alternatief om de drukte op de Kasteel Traverse te verminderen. (zie blauwe stippellijn)

Echter, de geplande afslag op de Kasteel Traverse zal naar de mening van plan! zorgen  voor te veel overlast in Helmondse wijken. Vandaar het voorstel van plan! om de rondweg al op de A270 bij Vaarle richting Rochadeweg te trekken (zie blauwe lijn)

Hierbij is het mogelijk om de Kasteel Traverse in het centrum van Helmond op te waarderen tot een groene promenade.

Voor een optimale oplossing van de (toekomstige) verkeerssituatie in Helmond zal er naar de mening van plan! ook nog gezocht moeten worden naar een mogelijke route aan de noordzijde van Helmond, zodat er met recht gesproken kan worden over een echte rondweg voor Helmond.

Zie hieronder de diverse MRIT presentaties van het college.

plan! is erg benieuwd naar jouw mening! De stelling sluit op maandag 25  januari 2020.
 

De eerste keer dat u gaat meebeslissen moet u zich registreren. Dit doen we zodat er slechts één stem per e-mail adres kan worden gegeven. Eenmaal ingeschreven krijgt u automatisch updates en de uitslagen van de stellingen of vraagstukken. U kunt zich altijd direct weer afmelden indien u dat wenst. Uiteraard behandelen wij u gegevens volgens de laatste wetgeving.