Gezond leven en zorg op maat

Alle inwoners moeten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ook als zij geen hulp van familie, vrienden of buurtgenoten kunnen krijgen. Mensen blijven immers langer zelfredzaam als zij toegang hebben tot vroegtijdige en laagdrempelige zorg.

Het creëren van veiligheid moet meer gebaseerd zijn op het voorkomen van onveilige situaties dan op het straffen bij overtredingen

Of je je veilig voelt of niet, hangt grotendeels af van je directe omgeving. Criminaliteit in je wijk, onveilige verkeerssituaties, huiselijk geweld, drugsgebruik, burenoverlast. Handhaving is belangrijk maar lost de oorzaak van onveiligheid vaak niet op. Het voorkomen dat onveilige situaties kunnen ontstaan – ofwel, preventie - krijgt bij plan! de hoogste prioriteit.

Collegevoorstel bereikbaarheid Helmond is onvoldoende richting 2040

Stelling: De bereikbaarheid van Helmond kan alleen op langere…

Behoud Helmond Sport in de nieuwe sportcampus De Braak gaat de gemeente € 76.000,- per jaar kosten.

"De gemeente geeft Helmond Sport € 76.000,- per jaar voor…

plan! wil Taxbus voor ouderen zonder WMO indicatie behouden

"Ouderen van 75 jaar en ouder mogen niet meer, tegen gereduceerd…

plan! wil een maximum aantal arbeidsmigranten in Helmond vaststellen

"plan! wil laten vaststellen wat het maximaal aantal arbeidsmigranten…

plan! wil keuze verkeersvisie uitstellen voor betere oplossing!

Stelling: We moeten geen voorkeur uitspreken over de huidige…

Totaalverbod consumentenvuurwerk

Stelling: Stel een totaalverbod in op het afsteken van consumentenvuurwerk,…

Nieuw veiligheidsplan

Stelling: Er moet meer aandacht en geld besteed worden aan het…

Tweede Coffeeshop

Stelling: er moet een tweede coffeeshop komen in Helmond Volgens…