plan! wil een ton voor elke wijk
In Helmond kennen we het buurtbudget. Elke wijk krijgt de beschikking over een ‘zakje geld’ bestaande uit een basisbedrag aangevuld met een bedrag dat gebaseerd is op het aantal inwoners. Het bedrag wordt beheerd door de wijkraad en besteed aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

Wij, plan!, juichen deze vorm van meedoen en -denken van harte toe. Wij willen echter nog een stapje verdergaan. Voor de komende 4 jaar willen wij jaarlijks voor elke wijk een ton ofwel €100.000 reserveren. Het is aan de wijkbewoners om, bijv. via een wijkraad, met elkaar te bepalen waar het geld aan wordt besteed. Wij menen oprecht dat in onze huidige samenleving met mondige Helmonders het past dat zij zelf voor een deel mogen beslissen over het budget van onze stad. Elke wijk zal daarbij eigen keuzes mogen maken. Zo zullen er 11 ‘boodschappenlijstjes’ gaan ontstaan. Het geld wordt op die manier ‘op maat’ besteed. Want wie weet er beter dan de wijkbewoners zelf wat er nodig is binnen hun wijk om de leefbaarheid te verbeteren??

plan! staat voor tastbare politiek
Veel politieke partijen spreken vage beloften uit. Ook in Helmond. Wij van plan! spreken duidelijke taal zodat de inwoners van Helmond precies weten wat er bedoeld wordt. Maar het belangrijkste is dat ze er ook letterlijk wat van gaan merken! Dat noemen wij tastbare politiek!
Voorbeelden daarvan zijn:

 • plan! gaat voor blijvend gratis gebruik van fietsstallingen.

  .
 • plan! zorgt voor meer oplaadpunten voor elektrische fietsen bij fietsstallingen

  .
 • plan! is voor afschaffing van betalen van parkeergeld ná sluitingstijd

  .
 • plan! wil een passend vrijheidsfeest

  .
 • plan! wil het Helmonds Sportgala in ere herstellen

plan! wil een raadgevend referendum
Grootschalige herindeling of de komst van een asielzoekerscentrum zijn kwesties met grote maatschappelijke gevolgen. Het is in de ogen van plan! dan ook niet uit te leggen dat Helmonders hier niets over te zeggen hebben, maar dat slechts 37 lokale politici uitmaken wat er in een dergelijk geval gebeurt. Die zijn tenslotte ook niet alwetend. Dit is in de huidige, mondige samenleving niet meer uit te leggen. Medezeggenschap is toch zeker de normaalste zaak van de wereld! Daarom is plan! een sterk voorstander van een raadgevend referendum. Uit onderzoek is gebleken dat op lokaal niveau de politiek in bijna alle gevallen de uitslag van een raadgevend referendum accepteert.

De voordelen zijn overduidelijk:

 • het zorgt voor draagvlak voor het beleid
 • het zorgt voor openbare discussie onder inwoners
 • het gaat om één afgebakend onderwerp
 • medezeggenschap wordt bij de inwoners gelegd: democratie ten top!

Een raadgevend referendum dient in de ogen van plan! wel ondersteund te worden door een optimale communicatie vooraf in de vorm van folders/flyers, inwonerbijeenkomsten, inzet van social media enz. waarin objectieve informatie wordt verstrekt over het onderwerp.

plan! zegt: Helmond blijft Helmond!
De laatste tijd zijn er weer allerlei balletjes opgegooid om maar te komen tot grootschalige herindeling. Van 21 gemeenten er 1 maken of komen tot 4 grote gemeenten in onze regio. Onzin zeggen wij van plan! Door nieuwe tussenlagen wordt de afstand van lokale politiek naar inwoner alleen maar groter en de OZB hoger!

Als we daarnaast kijken naar de brugfunctie van onze stad tussen enerzijds Eindhoven en anderzijds de Peelgemeenten en de positieve ontwikkelingen die Helmond op dit moment doormaakt zoals de toenemende bedrijvigheid rondom de Automotive Campus en foodtechindustrie, de opzet van een slimme wijk in Brandevoort, de meerjarige vernieuwende aanpak van het centrum, de aanleg van sportcampus De Braak, de herbouw van ons unieke Speelhuis en een Cacaofabriek die op dit moment haar bestaansrecht meer dan bewijst. Dan kan de conclusie niet anders zijn dan dat Helmond krachtig genoeg om een zelfstandige gemeente te blijven waar het goed wonen en werken is. Wij zien veel meer in een intensieve samenwerking op het gebied van wonen, werken, voorzieningen en mobiliteit op basis van vertrouwen en waarbij sprake is van geven en nemen. Voor ons is het duidelijk: Helmond blijft Helmond!

Jouw stem, ons plan!