Mijn, jouw, ons plan!

plan! is er voor de inwoners. Daarom bedenken we onze plannen niet vóór jou, maar mét jou. We staan voor vakkundige, toegankelijke en eerlijke volksvertegenwoordiging.

Dat betekent wat ons betreft:

  • dat jij als inwoner altijd invloed krijgt op de politieke beslissingen die we nemen; 
  • dat jij als inwoner altijd welkom bent om vragen te stellen, constructief mee te denken en mee te doen;
  • dat jij als inwoner vertegenwoordigd wordt door mensen met een heldere en krachtige inbreng. Mensen die standpunten vakkundig onderbouwen en in staat zijn om hun standpunten goed te verdedigen;
  • dat wij ervoor gaan om die standpunten en plannen vorm te geven en te realiseren. Dit doen we door samen te werken met andere partijen en het gemeentebestuur, maar vooral met de inwoners zelf.

Jouw mening telt
Concrete en uitvoerbare plannen: dat is waar we bij plan! voor gaan. En die plannen maken we niet alleen. We hebben jou daar hard bij nodig. Daarom organiseren we regelmatig ‘in gesprek met plan! Een bijeenkomst om specifieke onderwerpen te bespreken. Iedereen kan meedoen en onderwerpen inbrengen. Ook bij het fractieoverleg van plan! is iedereen welkom. 

Online meestemmen
Bij belangrijke vraagstukken vragen we onze kiezers om hun mening. Dit gebeurt online via het Vrije Kiezers Mandaat (VKM). Voordat de raad een belangrijke beslissing moet nemen, krijg je een e-mail waarin we om jouw mening vragen. Vervolgens stem jij via het VKM anoniem mee met onderwerpen die belangrijk voor jou zijn. Op basis daarvan vertegenwoordigen wij jouw mening in de raad. Want jouw mening doet ertoe. 

Vrijwilliger van de maand
Het creëren van een fijne plek om te wonen, werken en te leven doen we samen. En omdat ‘samen’ voor ons belangrijk is, zet plan! elke maand een vrijwilliger uit de gemeente Helmond in het zonnetje: de vrijwilliger van de maand. 

Politiek in duidelijke taal
We leggen je graag uit hoe de politiek werkt en hoe standpunten of beslissingen tot stand komen. Ook vertellen we je graag wat onze bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn en hoe wij deze invullen. We geven geen populistische valse verwachtingen, maar zeggen eerlijk en open wat haalbaar is en waar wij voor staan. Dat is plan!

De bijdragen van plan! 
plan! acteert in de raad als onafhankelijke partij. Voorstellen van zowel oppositie als coalitiepartijen bekijken we kritisch, ondersteunen we wel of niet en controleren we op de uitvoering. We zoeken samenwerking met alle partijen en vertegenwoordigen daarin de mening van onze achterban. Wij gaan niet in debat om ons gelijk te halen, maar wij gaan in gesprek, op een eerlijke en opbouwende manier.
De bijdragen van plan! zijn gebaseerd op ‘gezond verstand’, de menselijke maat, feiten en uitvoerbaarheid. We richten ons op de inhoud, gaan voor resultaat en luisteren naar wat jij als inwoner daadwerkelijk wil. Zo maken we samen met jou ‘ons plan’.

Om deze reden heeft plan! geen vooraf dichtgetimmerd programma. Dat past niet bij de continue inbreng van onze achterban. Wel zijn er een aantal aandachtspunten die we samen met inwoners hebben vastgesteld.

Ons plan

Helmond is een diverse stad. Een stad met heel veel verschillende mensen. Iedereen is welkom, is gelijkwaardig en verdient een goede vertegenwoordiging in het bestuur van onze stad.

Daarnaast is Helmond ook een groeiende stad, met diverse ‘stadse’ uitdagingen en mogelijkheden. Samen werken we daar hard aan. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, de politiek, het bestuur, de gemeentelijke organisatie, verenigingen en héél veel vrijwilligers. Iedereen draagt zijn steentje bij.

Bij plan! zijn we daar trots op. Daarom zetten wij ons graag in als politieke vertegenwoordiging van de inwoners. Met als inzet dat al die inwoners zich gelukkig en veilig voelen en de toekomst met vertrouwen tegemoetzien.