Zienswijze plan! Havenpark

Fractievooritter Sacha van Lierop geeft de zienswijze op het Havenpark namens plan!

Voorzitter!

Vooruitlopend op RV041 wat in de raadsvergadering van 3 juli behandeld zal worden zullen wij vanavond (kort) onze zienswijze op dit agendapunt kenbaar maken.

Laten wij beginnen te vermelden dat wij verheugd zijn dat de voortvarendheid en snelheid in dit dossier wordt gehouden.

In mei 2016 presenteerde onze partij “Het centrum van Helmond volgens plan!, in aanvang hadden wij een wat andere invulling voor het Havenpark voor ogen, maar zien diverse elementen terug in het voorliggende Raadsvoorstel.

Wij kunnen ons hierin vinden met een drietal opmerkingen:

  1. De woontoren aan de noordzijde mag wat ons betreft ook naar 12 hoog dat levert weer extra middelen die we voor het centrum nog goed kunnen gebruiken. En zoals eerder gesuggereerd mag het een mini uitvoering van de Bosco Verticale in Milaan zijn.
  2. Het paviljoen aan de zuidzijde daar verwachten wij een kwalitatief hoogwaardige invulling, niet zoals de eerste foto van de referentiebeelden. Open naar het park toe en met een mooie gevel naar het havenplein toe die recht doet aan de rest van de omgeving.
  3. Optie 5 vult het havenpark het best in zodat er ruimte blijft voor het groen en het water richting de Keyser en er komt nog een mooie hoekopvulling van het plan van de Waart en zo kijk je nog uit op de mooie ronding van het Keyserinnedael.

Ook een compliment aan het adres van de indieners van het amendement is op zijn plaats. De genoemde uitgangspunten op pagina 19 van RN041 (rapportage bebouwingsmogelijkheden)kunnen wij van harte onderschrijven, waar wij met name hopen dat de genoemde centrale ontmoetingsplek een groot succes zal worden.