Wijkschouw Vinkelaan e.o.

De komende jaren gaat er veel veranderen in de hele wijk Helmond Noord. De gemeente Helmond ontwikkelt een wijkontwikkelingsplan dat grote consequenties heeft. De herinrichting van deze buurt maakt daar deel van uit.

Wijkschouw

Woensdag 27 november jl. vond er een wijkschouw plaats door de woonomgeving op initiatief van Belangengroep Vinkelaan e.o. met het doel de verkeers- en parkeerproblematiek in beeld te brengen en natuurlijk oplossingen/wensen aan te reiken. De uitkomst van de wijkschouw wordt meegenomen naar de workshops die volgend jaar worden gehouden met de bewoners en belanghebbenden. 

De wijkschouw  werd vergezeld door Veilig Verkeer Nederland afdeling Helmond, een verkeersdeskundige en de projectleider van de Gemeente Helmond en Woonpartners. Zij namen op ons verzoek deel om vragen te beantwoorden. 

Betrokken bewoners en belanghebbenden

Naast een aantal betrokken inwoners uit de wijk was ook Basisschool De Rank aanwezig. De grote afwezige was helaas ROC ter AA, welke als eigenaar van het PNEM gebouw en het terrein eromheen een cruciale speler is in het geheel. 

Politiek

Namens de politiek, die ook was uitgenodigd om deel te nemen aan de wijkschouw, daar het een belangrijke pilot van de gemeente is, was helaas alleen plan! aanwezig. 

Constateringen 

De conclusie van iedereen was dat er erg veel ‘verkeers’ bewegingen plaatsvinden (voetgangers, fietsers, auto’s, werkwerker, taxibusjes etc.) in zo’n relatief compact gebied. Dat er tevens overwegend hard gereden wordt in een 30 km zone. Ook viel het op dat de Helmondselaan nog steeds als sluiproute gebruikt wordt, ondanks de aansluiting Fazantstraat – Vinkenlaan.

Daarnaast staan de beschikbare parkeerplaatsen en de parkeerplekken langs de straten op het tijdstip dat wij er waren (tussen 12:30 – 14:00) voor zeker 80-90% vol.

Kortom een echt ‘eye-opener’

We zijn benieuwd naar de uitwerking van alle plannen rondom dit project. We zullen het scherp blijven volgen.