Vragen aan college: verstedelijking en mobiliteit Helmond – resultaten MIRT rapport

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Naar aanleiding van de behandeling van het agendapunt:
– verstedelijking en mobiliteit Helmond – resultaten MIRT rapport
In de Cie-vergadering van 26 januari a.s. Hebben wij de volgende vragen:

De verkeersbereikbaarheid van Helmond door middel van het opwaarderen van de zuidelijke route staat nu gepland via kanaaldijk naar de Rochadeweg:
1. Om welke redenen is voor deze optie gekozen?
2. Is de mogelijkheid om op A270/N270 via afslag bij Vaarle naar Rochadeweg onderzocht?
3. Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten?
4. Zo nee, kan dit alternatief worden meegenomen in de verdere detaillering van de plannen?

Met vriendelijke groeten,

Fractie plan!