Verkeer in Helmond, de koers op weg naar 2040?

Onlangs heeft de gemeenteraad ingestemd met het toekomstige verkeersplan voor Helmond. Als een van de weinigen heeft onze fractie plan! tegen gestemd. We leggen graag uit waarom.

Wethouder Maas presenteerde aanvankelijk een verkeersplan voor Helmond, met daarin oplossingsrichtingen voor (ondermeer) de grote verkeersdruk op de Kasteel- Traverse. Er zijn vervolgens vele vergaderingen gewijd aan dit onderwerp waarbij onze fractie plan! met een alternatief voorstel kwam dat zich toespitste op een “echte” rondweg om Helmond. Na diverse bijeenkomsten hierover, kon en wilde de  wethouder geen enkel alternatief voorstel omarmen. Wat bleek? Er was uiteindelijk niet echt sprake van een verkeersplan voor Helmond, maar een plan voor de bereikbaarheid van de regio, als onderdeel van het MIRT-onderzoek. In deze Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport(MIRT) onderzoekt de regio in opdracht van het Rijk (ondermeer) de bereikbaarheid van de Brainport Regio. Als samenwerking binnen de 21 gemeenten in onze regio leidt tot een samenhangend pakket aan maatregelen met betrekking tot verstedelijking en bereikbaarheid, kan voor de uitvoering overheidssubsidie verkregen worden.

En daar wringt voor ons de schoen. In de regionale aanpak ontbrak het de wethouder aanvankelijk aan echte transparantie aan de gemeenteraad en bleek, na vele vergaderingen, dat instemming met het regioplan waarin ook Helmond opgenomen is, het uiteindelijke doel was. Het belang van subsidie voor de regio is hierbij belangrijker geweest dan een goed verkeersplan voor Helmond, als onderdeel van het regioplan. Wat ligt er nu op tafel? 

  • Ten behoeve van de regio wordt er naar toegewerkt om tussen Helmond en Eindhoven voortaan 8 treinen per uur te laten lopen; zonder hierbij na te denken over een oplossing bij de vele spoorwegovergangen in Helmond
  • Vanuit Deurne wordt het verkeer omgeleid naar de Rochadeweg en A67
  • Vanuit Eindhoven wordt het verkeer omgeleid via de Kasteelherenlaan (door het Haagje) en de Kanaaldijk naar de Rochadeweg en A67. Of dit leidt tot minder verkeersintensiteit op de Kasteel-Traverse wordt niet in beeld gebracht.

De wethouder vindt dat het bezit en gebruik van de auto zoveel mogelijk ontmoedigd moet worden; ze pleit voor weinig en dure parkeerplaatsen in een autoluw centrum. Binnen Helmond moeten verplaatsingen zoveel mogelijk te voet of per fiets worden afgelegd. Een onbemande shuttlebus kan worden ingezet voor vervoer van mensen vanaf de stations naar de wijken. De wethouder is van mening dat door autobezit en -gebruik, extra huizen, banen, verdichting van het centrum, klimaatverandering en energietransitie steeds lastiger wordt. We geven haar hierin geen ongelijk, echter Helmond wil ook groeien naar een gemeente met 125.000 inwoners. Naar onze mening is het hierbij noodzakelijk dat er daarom gezocht wordt naar een “echte” rondweg rondom de stad, waardoor de leefbaarheid in de stad vergroot wordt en niet een, onder druk van de regio, halfslachtige oplossing.

Wij hebben ons verzet tegen de plannen van de wethouder en hebben een alternatief voorstel ingediend. Het is immers belangrijk dat er na de vergissing in de jaren 60 (de Kasteel-Traverse) nu niet opnieuw een vergissing gemaakt wordt. Helaas  bleek er geen ruimte voor welk alternatief voorstel dan ook.

Graag willen wij met jou als inwoner van Helmond praten over deze plannen (en dus de toekomst van Helmond).

Op 15 april 2021 a.s. hebben wij een avond “In gesprek met plan!” gepland, waarvoor wij jou ‘digitaal’ uitnodigen over hierover mee te praten en je mening te geven over dit onderwerp. We vinden het fijn als je jezelf aanmeldt via ons contact formulier, maar je mag vanaf 19:25 ook hier inloggen.

Zien we je de 15de April? 

De opmerkingen zullen wij gebruiken bij onze verdere besprekingen met de gemeente.