Een maand geleden is de zorgpolis op de deurmat gevallen met daarin een aanbod voor 2022.  Het is ieders vrije keuze om in te gaan op het aanbod of een overstap te maken naar een andere zorgverzekeraar. De basisverzekering biedt dekking voor medisch noodzakelijke kosten en is voor iedereen verplicht; hiervoor geldt een wettelijk verplicht eigen risico van €385. Het afsluiten van een aanvullende verzekering is in tegenstelling tot de basisverzekering geen verplichting, maar een vrije keuze.

Minima in Helmond

Gemeente Helmond biedt inwoners met een inkomen tot 120% van het minimum inkomen een collectieve aanvullende verzekering (CAV) bij CZ. Degene die zich hiervoor aanmeldt, krijgt naast een basisverzekering de keuze uit drie soorten aanvullende verzekeringen met een uitgebreide dekking. Gemeente Helmond draagt bovendien financieel bij aan deze aanvullende verzekeringen. Die bijdrage wordt door CZ direct als korting verwerkt in de polis die door een inwoner wordt afgesloten. Goed geregeld zou je zeggen, maar is dat echt zo? Uit een evaluatie onder de gebruikers blijkt dat lang niet iedereen gebruik maakt van de verstrekkingen (therapiesoorten) in de aanvullende verzekering. En dat terwijl de volledige premie toch tussen € 158 en € 189 per maand ligt, afhankelijk van het aanvullende pakket.

Vergoeding eigen risico basisverzekering

De gemeenteraad heeft enige tijd geleden de wethouder gevraagd om meer keuze mogelijk te maken voor inwoners voor wie deze polissen bedoeld zijn. Daarom vraagt de wethouder nu of we als gemeenteraad willen kiezen tussen de opties (1) het contract met CZ voortzetten of (2) over te gaan tot een aanbesteding waarbij meerdere zorgverzekeraars kans krijgen een aantrekkelijk aanbod te doen. Als plan! hebben wij echter een beter alternatief. Voortzetting van de huidige pakketten betekent wederom een forse premie voor (ruime) aanvullende pakketten waarvan relatief weinig gebruik wordt gemaakt. En met een aanbesteding zijn veel interne gemeentelijke kosten gemoeid. Als het aan plan! ligt gaat de gemeente in het vervolg de kosten van het wettelijk verplichte eigen risico in de basisverzekering (deels) vergoeden aan de genoemde doelgroep; met daarbij een goede verzekeringskeuzehulp. In de basisverzekering gaat het immers om medisch noodzakelijk kosten als medicijnen en ziekenhuiszorg. Het is voor plan! niet wenselijk dat deze medisch noodzakelijke zorg gemeden zou worden vanwege het verplichte eigen risico. De gemeente hoeft daarnaast dan geen kostbare onderhandelingstrajecten meer in te gaan met zorgverzekeraars; én inwoners hebben alle keuzevrijheid.

Namens  politieke partij plan!

Ine Warmerdam