Stand van zaken rondom de N279

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei jl. is het raadsvoorstel inzake het voorlopig voorkeursalternatief N279 (omleiding N279 bij Dierdonk) behandeld. Voorafgaand aan de raadsvergadering hebben 2 insprekers en wel  dhr. Jacobs, voorzitter bedrijvencontact Gemert-Bakel, en dhr. Janssen als bewoner van Dierdonk, hun visie gegeven op deze omleiding en de daarmee samenhangende maatregelen. Dhr. Jacobs benadrukte vooral de regionale verantwoordelijk die Helmond als centrumgemeente heeft en bepleitte voor een doortastende aanpak die de bereikbaarheid van de bedrijven in de Peel zal bevorderen. Dhr. Janssen vroeg aandacht voor de leefbaarheid van de aangrenzende wijken en uitte zijn angst voor de aanzuigende werking van de N279 na een opwaardering van dit tracé.

Diverse partijen hebben in hun bijdragen de aspecten betreffende milieu, natuurcompensatie, fijnstof, geluid alsook de bereikbaarheid van de bedrijven aangekaart.

Het raadsvoorstel betreft een omleiding van de N279 bij Dierdonk met in de toekomst de mogelijkheid uit te breiden naar 2×2 rijstroken. Plan! heeft in het verleden al aangegeven een groot voorstander te zijn van deze omleiding bij Dierdonk. Niet alleen een omleiding maar ook een verbreding van dit tracé naar 2×2 rijstroken zouden wij graag, het liefst nu al, gerealiseerd zien.

Wij hebben als plan! dan ook ingestemd met het raadsvoorstel inzake voorlopig voorkeursalternatief N279. Daarbij opgemerkt dat er volle aandacht moet zijn voor de leefbaarheid van de aangrenzende wijken zoals Brouwhuis, Rijpelberg, Helmond Noord en Dierdonk.