Bijdrage: bemiddelingstraject SBC De Braak / Helmond Sport

Op 3 juni jl. vond er een extra Raadsbijeenkomst plaats met de uitkomsten van het bemiddelingstraject SBC De Braak omtrent Helmond Sport. 

Deze speciale Raadsbijeenkomst werd gehouden om de raad te informeren over de stand van zaken rondom SBC De Braak en Helmond Sport. De volledige vergadering is kunt u hier terugkijken. 

De bijdrage van plan! en de reactie op het emotionele betoog van Wethouder van Dijk ziet u hieronder.

Bijdrage:

Reactie op emotioneel betoog Wethouder Van Dijk: