Roerige raadsvergadering 27-06-2017

Roerige raadsvergadering

De raadsvergadering van 27 juni jl. kan het best omschreven worden als roerig. Niet dat het onderwerp ‘Uitvoering motie kindpakket’ voor de nodige ophef zorgde, maar dan toch zeker het agendapunt ‘Onderzoek overschotten zorggeld 2015 gemeente Helmond’.

Kindpakket
Ook in onze stad groeit een groot aantal kinderen (3000) op in armoede. Om deze kinderen extra te ondersteunen kennen we in Helmond al jarenlang de Stichtingen Leergeld en Speel je mee. Beide stichtingen samen ontvangen uit verschillende potjes jaarlijks zo’n € 250.000 subsidie vanuit de gemeente en waarbij het overgrote deel naar Stichting Leergeld gaat. Vanuit de landelijke overheid worden vanaf 2017 structureel tientallen miljoenen extra beschikbaar gesteld zodat alle kinderen in Nederland kansrijk op kunnen groeien. Voor Helmond betekent dat jaarlijks een extra bedrag van € 584.485. Dit bedrag wordt voor de helft ingezet bij de genoemde stichtingen en daarnaast sluit Helmond zich aan bij het Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds. Stichting Leergeld blijft hierbij de centrale ingang. De andere helft wordt ingezet om een Helmonds accent aan te brengen. De commissie Maatschappij gaat met deskundigen en betrokken wethouders aan de slag om daaraan vorm en inhoud te geven.

Zorggeld
Wethouders De Leeuw en Van der Zanden hadden flink wat uit te leggen op basis van de uitkomsten van het ‘Onderzoek overschotten zorggeld 2015 gemeente Helmond’. In opdracht van de gemeenteraad heeft de Rekenkamer dit onderzoek verricht n.a.v. de miljoenen die overbleven van het WMO en Jeugdzorg budget. Was Helmond te zuinig geweest? Hadden mensen wel de zorg gekregen waar ze recht op hadden? Zo leefden er vele vragen waarop een antwoord moest worden gevonden. Het rapport kon echter op vele vragen geen antwoord geven omdat de benodigde gegevens ontbraken. Daarnaast werd duidelijk dat de relatie tussen gemeente en zorgaanbieders ook niet om over naar huis te schrijven was. Het college kreeg hier en daar in het rapport toch wel een ‘tik op de vingers’. Het rapport mondde uit in een aantal adviezen voor de toekomst die door het college volledig werden omarmd. Daarnaast willigde het college het verzoek van plan! in om in halfjaarlijkse bijpraatsessies raad/commissie nauwgezet op de hoogte te houden van de voortgang rondom de adviezen. De eerste sessie staat reeds voor november a.s. gepland. Overigens komt er een vervolgonderzoek dat de periode vanaf oktober 2016 tot eind 2017 zal omvatten (benodigde gegevens zijn nu wel beschikbaar) zodat alsnog de oorzaken van de overschotten aan het licht zullen komen.