Raadsvergadering 31-10-2017

Historische beslissing De Braak
Tijdens deze raadsvergadering heeft de gemeenteraad een historische beslissing genomen: De Braak wordt met een investering van vele tientallen miljoenen een  accommodatie waar onderwijs, (top)sport en gezondheid samenkomen. Sport- en (be)leefcampus De Braak heeft niet alleen meerwaarde voor de omliggende wijken maar zeker ook voor heel de stad.

Na de diverse bijdragen van de verschillende politieke partijen werd al snel duidelijk dat de raadsleden in ruime meerderheid dit plan zouden gaan omhelzen. Met 35 stemmen voor en 2 tegen steekt de gemeenteraad haar nek uit met dit ambitieuze plan. Ook ons raadslid, Sacha van Lierop, behoorde tot de voorstemmers. Het is nu aan de diverse partijen die De Braak gaan ‘bevolken’ om intensief samen te gaan werken op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid zodat uiteindelijk het geheel groter zal zijn dan de som der delen.

Jongerencoaches extra
De gemeenteraad heeft, op voordracht van het college, besloten om te investeren in extra jongerencoaches om met name zo’n 150 jongeren tot 23 jaar die buiten beeld zijn geraakt actief te gaan benaderen en begeleiden. Met ‘buiten beeld’ wordt bedoeld: niet in beeld bij gemeente, onderwijs en werkbedrijf Senzer. Per coach gaat men 50 jongeren intensief begeleiden waarbij er wordt samengewerkt met Senzer, onderwijs en andere jeugdhulpverleners. Ook plan! heeft zich achter deze werkwijze geschaard.

Tennisvereniging Carolus
De gemeenteraad is akkoord gegaan met de uitbreiding met twee banen van TV Carolus. Nadat in een eerder stadium plannen tot uitbreiding strandden bij de Raad van State kan deze uitbreiding binnen de bestaande grenzen en in goed overleg met de omwonenden wel doorgang vinden.