Raadsvergadering 30-01-2018

De tweede raadsvergadering van dit kalenderjaar kenmerkte zich door het feit dat alle stukken waarover gestemd moest worden unaniem werden aangenomen. Een uniek moment in de geschiedenis van de Helmondse raad

Verliep dan alles ‘gladjes’? Nou, niet alles. Met name het ‘Masterplan Integrale Veiligheid 2019-2022’ lokte wel wat gemor uit. Zo werden er kritische kanttekeningen geplaatst m.b.t. problemen die onze inwoners (nog steeds) ervaren m.b.t. het doen van meldingen/aangiften bij de politie. De motie die hier betrekking op had, kreeg ook onze steun. De burgemeester trok zich ook de opmerking aan dat we in Helmond van 3 naar 1 politiebureau zijn gegaan en dat (hoofd)bureau is nog niet eens 24/7 open! Zij beloofde het onderwerp van gesprek te maken in het overleg met de politie. De raad voerde de druk op door te stellen dat de belofte van een gesprek over dit onderwerp alleen niet voldoende is en in het verleden reeds is gedaan. Er wordt meer daadkracht op dit gebied verwacht! Alle partijen schaarden zich achter het genoemde ‘Masterplan’.

Het Havenpark komt er! De raad ondersteunde unaniem het raadsvoorstel en een amendement om aan de hele noordkant voorlopig een strook vrij te houden ten behoeve van een nader onderzoek m.b.t. de plek waar een woonmogelijkheid zou kunnen verschijnen. plan! pleitte in haar bijdrage nog maar eens om de mogelijkheid van 2 woonmogelijkheden zeker open te houden.

Het ‘vervolgonderzoek Wmo en Jeugdzorg 2017’ werd door de raad met de nodige instemming ontvangen. Complimenten voor wethouders en het ambtelijk apparaat dat inmiddels zaken zoals contacten met zorgaanbieders, informatievoorziening en elektronisch berichtenverkeer goed op orde heeft.

Tot slot schaarde de voltallige raad zich achter een motie die oproept om deel uit te maken van de ‘Statiegeldalliantie’. Deze alliantie roept op om ook statiegeld te heffen op kleine plastic flessen en blikjes.