Raadsvergadering 29-08-2017: teleurstelling, mea culpa en hosanna!

Raadsvergadering 29-08-2017: teleurstelling, mea culpa en hosanna!

Voorafgaande aan de reguliere vergadering beantwoordde wethouder Stienen vragen van coalitiepartner Helmond Aktief inzake de huisvesting van een honderdtal arbeidsmigranten in het voormalige kantoor van de stichting MEE in de wijk Rijpelberg. Uit de vragen sprak volgens Stienen een teneur Helmond onwaardig en hij sprak dan ook zijn diepe teleurstelling uit richting coalitiepartner. Volgens Stienen hebben we ons als regio gecommitteerd om arbeidsmigranten een fatsoenlijk onderdak te verschaffen. Helmond draagt haar steentje daar aan bij. Deze visie kan plan! ondersteunen.

Het zomerreces ging voor politiek Helmond niet geheel geruisloos voorbij. Naast wat overstapperikelen was daar het interview van onze burgemeester in het NRC met als thema ‘burgemeesters moeten grenzen trekken’. Om haar verhaal kracht bij te zetten haalde ze in desbetreffend interview een praktijkvoorbeeld aan. Tijdens haar verklaring gaf ze aan daarvoor haar welgemeende excuses aan te bieden. “Het was beter geweest als ik een fictief voorbeeld had gebruikt,” aldus Blanksma. Onze partij heeft haar ‘mea culpa’ aanvaard.

De raad is unaniem akkoord gegaan met de overgang van de Stichting Stadswacht Helmond naar de afdeling Veiligheid & Naleving per 1 januari 2019. Redenen hiervoor zijn o.a.: gemakkelijker rouleren van taken, robuustere organisatie en naleving, toezicht en handhaving krijgen één gezicht naar buiten toe. Plan! vindt dit een prima ontwikkeling.

Er was zeker ook sprake van een hosanna-stemming toen het ging over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs waarbij tot 2025 14 miljoen euro wordt geïnvesteerd in met name het basisonderwijs. Realiseren van duurzame én gezonde scholen, vormgeven aan gezamenlijke verantwoordelijkheid en het creëren van een toekomstperspectief zijn de speerpunten van dit plan dat samen met het onderwijsveld tot stand is gekomen. Een mooi voorbeeld van co-creatie. Alle partijen konden zich achter dit plan scharen.

Raadsbreed werd de motie van het CDA ‘Overlast bedrijven’ mede ondertekend door alle overige partijen. Aanleiding voor de motie was de aanhoudende overlast van een aantal bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein BZOB. De motie roept het college op actief op te komen voor de belangen van onze inwoners in dezen. Wethouder Smeulders was dan ook erg blij met deze motie die voor hem aanleiding vormde om onmiddellijk (wederom) contact op te nemen met de provincie. En nu maar hopen dat er dusdanige maatregelen genomen (kunnen) worden dat de inwoners van Helmond en met name die van Brouwhuis en Rijpelberg op enig moment in de toekomst ook hosanna kunnen roepen!