Raadsvergadering 28-11-2017

Speelautomaten
Tijdens deze vergadering stond natuurlijk de uitbreiding van 1 naar het maximum van 3 speelautomatenhallen in onze stad centraal. Onze partij is op basis van o.a. de navolgende argumentatie geen voorstander van uitbreiding van deze gokhallen en heeft dan ook tegen gestemd: het draagt niet bij tot verbetering van het imago van Helmond, de werkgelegenheid die het zou scheppen is te verwaarlozen maar bovenal is het in sociaal-maatschappelijk opzicht onverantwoord gelet op de verslavingsproblematiek die zich met name bij het spelen op gokkasten aandient. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft haar steun uitgesproken richting college. Conclusie: het college heeft gegokt en gewonnen. Of dat ook voor de Helmonders gaat gelden, wagen wij te betwijfelen.

Eigen bijdrage Wmo
Gelukkig is er ook positief nieuws te melden. De evaluatie van de huidige regeling laat een bijzonder positief beeld zien. Door de lokale maatregel, de zogenaamde ‘Helmond maatregel’, betalen inwoners een lagere bijdrage Wmo. 50% van de mensen wordt volledig gecompenseerd, 20% betaalt enkel de vaste eigen bijdrage van €17,50 en 30% betaalt ook een inkomensafhankelijke bijdrage die per zorgperiode (4 weken) gemiddeld €31,- lager uitvalt. Conclusie: de huidige regeling blijft van kracht en daar kon de voltallige gemeenteraad dan ook van harte mee instemmen!

Het nieuwe regeerakkoord voorziet in het schrappen van het inkomensafhankelijke deel van de eigen bijdrage vanaf 2019. Binnenkort krijgen gemeenten, dus ook Helmond, meer te horen over de gevolgen van deze nieuwe aanpak. En dat zal ongetwijfeld invloed gaan hebben op het huidige lokale beleid.