Bijdrage: Programmabegroting 2021 – 2024

Op dinsdag 3 en woensdag 4 november jl. werd de programmabegroting 2021 besproken tijdens de commissievergaderingen voorafgaand aan de Raadsvergadering van 10 november 2020.

Onze over het algemeen positief kritische bijdrage vindt u hier terug als download.