PERSBERICHT: Sacha van Lierop lijsttrekker plan!

sacha-van-lierop-lijstrekker-planTijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 juni 2017 van lokale politieke partij plan! is Sacha van Lierop unaniem door de aanwezige leden gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Op dit moment is Sacha van Lierop fractieleider en raadslid voor plan! Sacha heeft aangegeven het lijsttrekkerschap van zijn jonge, nieuwe partij vol enthousiasme uit te zullen gaan dragen. Begin oktober wordt de volledige kieslijst vastgesteld.