Persbericht: Leo Broers

Leo Broers burgercommissielid voor plan!

Tijdens de raadsvergadering op 8 januari 2019 wordt Leo Broers benoemt als burgercommissielid voor plan! Hij neemt de plek van Henk de Leest in, die het stokje wegens gezondheidsredenen doorgeeft. Hij blijft wel lid van het dagelijks bestuur van plan! De eerste commissievergadering van Henk was op 6 april 2010. In de afgelopen jaren hadden vooral de  financiële onderwerpen zijn interesse.

Broers is inmiddels zeven jaar actief in de politiek. Als bedenker en initiatiefnemer van Vrije Politiek (onafhankelijke volksvertegenwoordigers) en het Vrije Kiezers Mandaat zet hij zich lokaal en landelijk in om  de politiek te vernieuwen en  inwoners meer invloed te geven. Tijdens de laatste gemeenteraadverkiezingen deed hij in Helmond mee met ‘VKM Leo Broers’. Bij het VKM (Vrije Kiezers Mandaat) kunnen inwoners online meestemmen en de keuze van de volksvertegenwoordiger bepalen.

Invloed inwoners
VKM behaalde geen zetel in de raad. Toch wil Broers zich blijven inzetten om inwoners van Helmond zoveel mogelijk invloed te geven. Broers: ”plan! is sterk gericht op het betrekken van inwoners bij de besluitvorming en het uitwerken van ideeën van de inwoners zelf. Na de verkiezingen ontstond er een samenwerking tussen mensen van ‘VKM Leo Broers’ en plan!. Dat voelde goed. De politiek bij plan! is open en eerlijk. Een logische stap voor mij om lid te worden en nu ook politiek actief te zijn voor plan!”. We zijn aan het onderzoeken hoe we het VKM kunnen inzetten.
De samenwerking leidde eerder al tot een mooi resultaat. Bij de behandeling van de begroting 2019 werd de motie van plan! “Samen naar nieuwe politiek” door de raad aangenomen. Alle partijen gaan aan tafel voor het versterken van de betrokkenheid van inwoners bij de politiek in Helmond.

Henk bedankt!
Bestuursvoorzitter en burgercommissielid Guido van Dooren: ”Het bestuur en de leden van plan! zijn Henk de Leest bijzonder dankbaar voor zijn inzet als burgercommissielid en we wensen Leo Broers veel succes”.