Opinie stuk: 75-Plussers volgend jaar niet meer tegen gereduceerd tarief met de Taxbus

Onlangs presenteerde het college van B&W de programmabegroting voor 2021. Hierin staat opgenomen waaraan het college in 2021 het beschikbare geld gaat uitgeven en waar het op gaat bezuinigen. Wat in het oog springt is de bezuiniging op de Taxbus. Al bijna 20 jaar lang mogen mensen van 75 jaar en ouder in Helmond tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de Taxbus.

Voor deze groep mensen geldt dan hetzelfde tarief als voor mensen die via de gemeente een WMO indicatie hebben gekregen. Ze worden hierbij op een veilige manier van deur tot deur vervoerd, tegen het tarief van regulier openbaar vervoer. En dat is maar goed ook, want binnen onze stad, van bijna 100.000 inwoners bestaat nauwelijks meer de mogelijkheid om gebruik te maken van het openbaar vervoer! Het college wil vanaf volgend jaar het voor mensen van 75 jaar en ouder zonder WMO indicatie onmogelijk maken nog tegen dit gereduceerd tarief te reizen. En dat is heel opmerkelijk, want dit college heeft een zo genoemde “inclusieve samenleving” waarin iedereen moet kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen, hoog in het vaandel staan en als speerpunt benoemd.

Als motivatie voor deze bezuiniging geeft de wethouder aan dat de kosten in het Sociaal Domein, waar de WMO onder valt, zorgwekkend stijgen. En dat blijkt inderdaad uit de gepresenteerde cijfers in de begroting. Er moet dus bezuinigd worden waar dat kan. En met het schrappen van het gereduceerd tarief voor de Taxbus voor mensen van 75 jaar en ouder verwacht het college volgend jaar € 35.000 te besparen. Maar klopt dat wel? plan! heeft daar ernstige twijfels over en heeft het college gevraagd deze veronderstelde bezuiniging te schrappen. Navraag leert ons dat ca. 1000 inwoners van 75 jaar en ouder in Helmond zonder WMO indicatie gebruik maken van dit gereduceerd tarief. En de verwachting van de gemeente is dat hiervan zeker 800 mensen in aanmerking komen voor een WMO indicatie, mits ze die aanvragen, waardoor ze tegen gereduceerd tarief kunnen blijven reizen met de Taxbus. Het college denkt daarnaast dat, als deze 1000 inwoners een WMO aanvraag doen, deze aanvragen binnen de huidige ambtelijke capaciteit behandeld kunnen worden. En dat is natuurlijk heel moeilijk te geloven! Dat suggereert immers dat er nu een overcapaciteit zou zijn; en kun je hierop dan niet beter bezuinigen? Maar van een ambtelijke overcapaciteit is ECHT geen sprake! 

Kortom: wij verwachten dat de beoogde besparing van € 35.000 niet gehaald gaat worden; én dat de uitvoeringskosten van het in behandeling nemen van de WMO aanvragen van 75-plussers zodanig in de papieren gaat lopen dat deze, door het college beoogde bezuiniging, feitelijk wel eens tot hogere kosten kan gaan leiden. Het is goed dat de verschillende onderdelen van de begroting kritisch tegen het licht gehouden worden, het geld klotst immers niet tegen de plinten omhoog. Tegelijkertijd zijn er nogal wat prestigieuze projecten zoals het Huis voor de Stad en Sportcampus de Braak waar het college de Raad gaat vragen in te stemmen met een budgetoverschrijding van 6,4 miljoen! Hier geen bezuinigingen! 

Helaas heeft het voorstel van plan! om het gereduceerd tarief voor 75-plussers te handhaven, het bij de stemming in de Raad net niet gehaald. En dat is niet vreemd, het college heeft immers de meerderheid van de zetels in de Raad en heeft daarmee het gelijk nagenoeg altijd aan haar zijde. In de Helmondse politiek is de geest van het duale stelsel dat landelijk in 2002 ingevoerd is met als doel de politiek opener en daarmee aantrekkelijker te maken, dan ook nauwelijks zichtbaar. De enige coalitiepartij die met plan! en alle andere niet-coalitiepartijen voor handhaving van de regeling voor 75-plussers is, was D66. Een compliment aan deze partij die als enige coalitiepartij tegen een voorstel van het college waar zij deel van uitmaakt stemt! Desondanks werd de stand bij stemming: 18 voor handhaving en 19 tegen.

We danken weekkrant De Loop voor de publicatie. Klik hier voor het hele artikel