Opinie stuk: Korte lontjes!

In de digitale versie van het ED was op 4 november te lezen dat er sinds de zomer sprake is van vuurwerkoverlast; niet alleen door rotjes, maar zelfs door kanonslagen en molotovcocktails!

Oud nieuws, wat plan! betreft; de vuurwerkoverlast is immers een probleem van de laatste jaren, niet alleen van de afgelopen maanden. Zo ook in Helmond.

Nagenoeg elke avond zijn daar enorme knallen te horen die doen vermoeden dat er in de buurt een ramp plaats vindt. Veel geschrokken inwoners melden hun zorgen in de buurt-whatsappgroepen, bellen met de politie of doen in melding in de app Mobile Alert. En inderdaad, de politie constateert een toename van het aantal meldingen. Met verbijstering leest plan! vervolgens dat de politie niet weet of er daadwerkelijk sprake is van een toename van afgestoken vuurwerk of dat er meer gemeld wordt omdat overlastmelders een KORTER LONTJE hebben.

Met heel veel respect voor de werkzaamheden van onze politiemensen (zij kunnen de beschikbare uren maar één keer inzetten) is dit een totaal misplaatste uitspraak. Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een veilige leefomgeving. Daarnaast hebben we een gezag, de politie, dat handhavend op dient te treden als de afspraken die we gemaakt hebben rondom deze veiligheid in het geding zijn.

Veiligheid in onze gemeente is dermate belangrijk dat deze portefeuille zelfs aan de burgemeester toebehoort. We mogen er dan toch ook vertrouwen dat de burgemeester de politie opdracht heeft gegeven om handhavend op te treden nu zoveel inwoners vuurwerkoverlast rapporteren? Soms kan de politie een helpende hand van ons allen gebruiken; daarom is het goed dat er een middel is als de Mobile Alert app. Maar wat gebeurt er feitelijk met al die meldingen. Een tijd geleden deed plan! navraag bij de politie. Het nietszeggende antwoord: “we zijn er mee bezig”. Een van onze wijkagenten komt ook niet verder dan ons op het hart te drukken om melding te blijven doen. Een andere wijkagent vermeldt echter dat veiligheid een gemeentelijke taak is en dat vuurwerkoverlast geen prioriteit heeft bij de politie. In de huis-aan-huis bladen is geen aandacht voor dit onderwerp; een andere vorm van communicatie over de onderwerp van de gemeente aan haar verontruste inwoners? Helaas. En daarmee verwordt de Mobile Alert app tot een speeltje voor de bühne, een zoethoudertje voor betrokken inwoners. Draagt dit bij aan het vertrouwen van de inwoners in het zittend college, in goed Helmonds ook wel “de geminte” genoemd?

We zullen dat in maart 2022 zien; dan moet blijken of de bedroevend lage opkomst bij de gemeenteraadverkiezingen in 2018 geëvenaard wordt. Het wordt tijd dat onze gemeente duidelijkheid schept: heeft de handhaving van vuurwerkoverlast prioriteit? Of heeft de politie al zoveel op haar bord dat het niet reëel is dat zij ook hierin voldoende handhavend kan optreden. Wat het ook is, verschuil je niet achter een Mobile Alert app, maar communiceer MET inwoners!

Plan! draagt de politie een heel warm hart toe; er ligt enorm veel op de bordjes van de mensen die dit werk uitvoeren. We zien de opmerking “korte lontjes” dan ook als een ongelukkige woordkeuze. We zijn ervan overtuigd dat ook de politie zich realiseert dat dit juist de mensen zijn die zich betrokken voelen bij de samenleving en nog de moeite willen nemen een melding te doen.

Klik hier voor de digitale versie van het ED.