Motie: Helmondse sporthelden

De gemeenteraad was gisteren 25 mei 2021 in vergadering bijeen en behandelde de volgende motie van plan!, mede ingediend door CDA, Lokaal Sterk, Groen Links, VVD en 50-plus. De motie werd unaniem aangenomen. 

Download hier de motie

Constaterende dat:
 • De gemeenteraad heeft ingestemd met de planontwikkeling van Sport- en Beleefcampus de
  Braak
 • Het doel van deze Sport- en Beleefcampus is een plek te creëren waar talentontwikkeling,
  gezondheid, sociale cohesie en duurzaamheid wordt beleefd en gestimuleerd.
  Overwegende dat:
 • Sporthelden voor velen een voorbeeld zijn én een aanleiding vormen om te gaan sporten en
  bewegen.
 • Helmond vele sporthelden in diverse sporten kent en gekend heeft.
 • Eindhoven veel aandacht heeft besteed aan het overlijden van een van de grootste
  Helmondse sporters, Willy van der Kuijlen; en dat wij vinden dat we als Helmond hierin niet
  achter mogen blijven.
 • Willy van der Kuijlen een prominentere plaats in Helmond verdient dan een foto in de
  Kamstraat.
 • Ook sporthelden bij leven een voorbeeldfunctie kunnen vervullen en van betekenis kunnen
  zijn voor onze stad.
 • De Helmondse sporthelden een eervolle vermelding verdienen in onze stad.
 • De Sport- en Beleefcampus bij uitstek een plek is om deze eervolle vermeldingen te
  concretiseren.
Verzoekt het college:
 • De huidige Helmondse sporthelden alsmede zij die overleden zijn, een ereplaats te geven op het terrein van de Multifunctionele Sportaccommodatie, het dr. Knippenbergcollege, het nieuw te bouwen zwembad en de aldaar nieuw aan te leggen pleinen/straten.
 • De gebruikers die gehuisvest worden op de Sport- en Beleefcampus, waaronder de sportverenigingen, de praktijkschool en het dr. Knippenbergcollege uit te dagen een voorstel aan te dragen waarin de huidige- en overleden sporthelden van Helmond een eervolle plaats krijgen op de Sport- en Beleefcampus; en hen tevens uit te dagen om op creatieve wijze een manier voor financiering hiervoor te bedenken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Sacha van Lierop, plan! – Pieter Vervoort, CDA – Anja Spierings, Lokaal Sterk – Thomas Tuerlings, GroenLinks – Cor van der Burgt, VVD – Frans Mol, 50PLUS