Vragen aan college: Landelijke benchmark tevredenheid inwoners over WMO

Onderzoeksbureau ZorgfocuZ presenteerde onlangs een landelijke benchmarkrapportage met betrekking tot de waardering van inwoners over de zorg en ondersteuning  in hun gemeente over de jaren 2016-2020. Uit deze benchmarkrapportage blijkt dat (1) in zijn algemeenheid inwoners die gebruik maken van de WMO de zorg en ondersteuning steeds meer waarderen, (2) er grote verschillen tussen Nederlandse gemeenten blijken te zijn, (3) Bergeijk de best scorende gemeente is en (4) Eindhoven de slechtst scorende gemeente blijkt te zijn.

ZorgfocuZ maakt de analyse op basis van door VWS openbaar gemaakte data. Alleen gemeenten die hun resultaten tijdig hebben aangeleverd bij VWS zijn in de studie opgenomen. Uit het overzicht blijkt dat ruim 210 gemeenten de gegevens op tijd bij VWS hebben aangeleverd

Vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders

  1. Waarom komt gemeente Helmond in het benchmarkonderzoek niet voor?
  2. Hebt u de scores van WMO gebruikers in gemeente Helmond op basis van de vragenlijst van ZorgfocuZ over de jaren 2016-2020 in uw bezit?
  3. Bent u bereid deze scores per ommegaande met ons te delen?
  4. Vindt u het een idee om te onderzoeken op basis waarvan gemeente Bergeijk de best scorende gemeente is, met als doel hieruit lering te trekken teneinde de dienstverlening in gemeente Helmond te optimaliseren?

Met vriendelijke groet,

Namens plan!