Bijdrage; ‘Interpellatie debat’ – extra debat over de organisatie ontwikkeling van de gemeente

plan! maakt zich zorgen over het verloop van de reorganisatie bij de gemeente.  De raad heeft in de afgelopen maanden al vaker vragen gesteld over het verloop en onvoldoende antwoorden gekregen. In de commissievergadering van 2 oktober jl. heeft de secretaris van de gemeente uiteindelijk een presentatie gegeven die eigenlijk meer vragen opleverde dan duidelijkheid. In de raadsvergadering van 9 oktober hebben we daarom samen met de andere oppositiepartijen een debat aangevraagd. Hieronder onze bijdrage.

Voorzitter,
Geachte aanwezigen en beste kijkers thuis,
Wethouder bedankt voor uw reactie en toezegging dat we beter geïnformeerd worden.
Voor alle duidelijkheid willen wij bevestigen dat wij geen vragen hebben over de inzet van de medewerkers bij de gemeentelijke organisatie. Er zijn mooie resultaten gehaald.

Wij hebben wel zorgen. Onder andere zorgen over de werkdruk en verwachtingen waaronder de medewerkers moeten werken. Zorgen over de continuïteit van het vele werk wat de gemeentelijke organisatie moet leveren.

De gemeente secretaris liet vorige week een zeer resultaatgerichte presentatie zien. Resultaten waarvoor medewerkers dag en nacht in touw zijn(zoals hij zelf aangaf). Met daarna de opmerking dat het ambitieniveau nog hoger komt te liggen. De presentatie van de secretaris gaf plan! dus geen informatie om onze zorgen weg te nemen.

Sterker, door de getoonde resultaatgerichtheid en ambitie van het management en bestuur, in relatie tot de nodige veranderingen in de organisatie, zijn onze zorgen groter geworden.
Daarmee is ook de behoefte groter geworden om antwoord te krijgen op de vragen zoals die gesteld zijn/ingebracht zijn als bijlage voor de aanvraag van het interpellatie debat.
Wij hebben als raad recht op antwoorden en willen zo onze controlerende taak kunnen uitoefenen.

We hebben goed geluisterd en herkend dat er ook een directe verantwoordelijkheid bij de raad ligt. Zoals de secretaris terecht stelt wordt het ambitieniveau mede bepaald door de politiek.
Door extra taken die van landelijk naar lokaal zijn geschoven en ja, ook door het ambitieniveau van deze raad. Alle partijen in Helmond dus.

Wij stellen het daarom zeer op prijs als we met alle betrokkenen een overleg kunnen opstarten om met meer inzicht van de werkelijkheid en met haalbare ambities van de raad een uitdagende, lerende, veilige en vooral ook een gezonde werkomgeving voor alle medewerkers van de gemeente te creëren.
Laten we beginnen met de behandeling van de gestelde vragen en daar een constructief vervolg aan geven. Wij pakken onze verantwoordelijkheid.

Onze vraag van vorige week staat nog open: Wanneer zijn welke doelstellingen gehaald zodat gesproken kan worden van een geslaagde reorganisatie en is de organisatie klaar om aan de hoge verwachtingen en ambities te voldoen? Graag hierop uw antwoord.