Het centrum van Helmond volgens plan!

Het centrum van Helmond: huiskamer van de Peel?
Voor veel Helmonders is het huidige Havenpark een doorn in het oog! Een saaie, kille plek die bij regenachtig weer al snel verandert in één grote modderpoel!
Toch biedt deze plek fantastische mogelijkheden. De kansen die hier liggen, vormden voor plan! de uitdaging om leven, wonen en winkelen samen te laten komen: Helmond centrum, huiskamer van de Peel!

Eén van onze voornemens is: niet te wachten op voorstellen vanuit het college, maar zelf als partij actief aan de slag te gaan met de toekomst van onze stad.
Met trots nemen wij u aan de hand mee en geven wij u een rondleiding langs enkele ideeën in het door plan! ontworpen centrumplan voor Helmond.

hetplan3