Vragen aan college: Giften aan mensen in de bijstand

Geacht college van burgemeester en wethouders

Afgelopen week hebben we kunnen lezen dat de rechter het beroep dat een vrouw had aangetekend wegens het terugvorderen van ruim 7000 euro door gemeente Wijdemeren, ongegrond heeft verklaard. Aanleiding voor het terugvorderen van dit bedrag door de gemeente was, dat de vrouw die sinds 2015 een bijstandsuitkering ontving,  jarenlang boodschappen cadeau had gekregen van haar moeder. De vrouw had dermate hoge vaste lasten dat ze nauwelijks in staat was zelf nog boodschappen voor levensonderhoud te kunnen bekostigen. Ondanks de ophef die hierover zelfs tot in de Tweede Kamer ontstaan is, stelt gemeente Wijdemeren weinig opties te hebben vanwege de wettelijke regels.

Een bijstandsgerechtigde is wettelijke verplicht om giften en daarmee ook giften in de vorm van levensmiddelenartikelen te melden. Naar aanleiding van het incident in gemeente Wijdemeren hebben wij de volgende vragen aan u:

1. We lezen dat in gemeente Amsterdam, bijstandsgerechtigden giften tot een bedrag van 1200 euro per jaar niet hoeven te melden bij de klantmanager van de gemeente. Hebben gemeentes beleidsvrijheid als het gaat om giften die gedaan worden aan een bijstandsgerechtigde?  En zo ja, hoe gaat gemeente Helmond daarmee om?

2. Wat zijn de consequenties voor de uitkering als een bijstandsgerechtigde in gemeente Helmond een of meerdere giften meldt?

3. Indien (gemelde) giften in de vorm van levensmiddelenartikelen aanleiding mochten zijn tot een korting op de bijstandsuitkering, bent u dan bereid dit inhumane beleid te herzien?

4. Mocht de korting onder de vorige vraag aan de orde zijn, kunt u dan verklaren waarom bijstandsgerechtigden wel gebruik kunnen maken van het aanbod van de voedselbank, maar geen levensmiddelen mogen ontvangen van derden zonder gekort te worden op uitkering?

Met vriendelijke groet,

Fractie plan!