Ereplaats voor Helmondse sporthelden

De nieuwe Sport- en Beleefcampus de Braak is volop in ontwikkeling. De bouw van het nieuwe dr. Knippenbergcollege is zo goed als afgerond; de bouw van een nieuw zwembad en een nieuw voetbalstadion, waarin ook de praktijkschool gevestigd zal worden, volgen. Het  doel van deze Sport- en Beleefcampus is een plek te creëren waar talentontwikkeling, gezondheid, sociale cohesie en duurzaamheid wordt beleefd en gestimuleerd. Een campus voor alle Helmonders.                                                                           

Voor velen van ons zijn bekende sporthelden een voorbeeld én een aanleiding om te gaan sporten en bewegen. En Helmond kent veel bekende sporthelden in diverse sporten die van betekenis zijn, of zijn geweest voor onze stad. Degene die wel eens door de Kamstraat heeft gelopen, ziet dat daar foto’s hangen van een aantal bekende Helmondse sporthelden. Als plan! vinden wij dat deze Helmondse sporthelden een prominentere plaats verdienen in onze stad.

Daarom heeft plan! in de raadsvergadering van 25 mei een motie ingediend (die mede ondertekend is door fractie’s :CDA – Lokaal Sterk – GroenLinks – VVD en 50+).

Hoe mooi zou het immers zijn, als al onze bekende Helmondse sporthelden een ereplaats krijgen op de nieuwe Sport- en Beleefcampus! En hoe leuk zou het zijn als de gebruikers die gehuisvest worden op de campus waaronder het dr. Knippenbergcollege, de praktijkschool en sportverenigingen hiervoor ideeën aandragen. Uit onze contacten met de gebruikers blijkt dat ook zij enthousiast zijn om hieraan mee te werken. De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Wij hebben vertrouwen in de creatieve voorstellen waarmee de gebruikers gaan komen. We houden u op de hoogte!