Een ton voor elke wijk

Wijkbewoners weten zelf het beste wat de leefbaarheid in hun wijk beïnvloedt en hoe deze verbeterd kan worden. plan! wil de wijken daarom meer vrijheid én verantwoordelijkheid geven om hierover zelf beslissingen te nemen. Dat betekent ook dat er dan een toereikend budget moet zijn om de verbeteringsplannen uit te voeren. plan! wil daarom dat elke wijk een eigen budget krijgt en promoot dit met de leus: “Een ton voor elke wijk”.

Wat betekent die ton voor elke wijk?
De wijkbewoners bepalen zelf waar het geld voor ingezet wordt. Zij weten immers waar de knelpunten zitten. Dat kunnen ergernissen zijn zoals hondenpoep, te hard rijden, straatvuil of een gebrek aan voldoende speelplekken. Is er misschien een drempel of extra groen nodig? Of is er behoefte aan een extra speelplek?

De wijkbewoners gaan hiervoor samen aan de slag en laten in een eerste voorstel zien welke verbeteringen zij graag gerealiseerd zien worden. Dit voorstel wordt vervolgens samen met professionals van de gemeente verder uitgewerkt.

Maatwerk per wijk dóór de wijk
Omdat wijkbewoners samen aan de slag gaan, worden de verbeteringen in de wijk ook echt van henzelf. Zo ontstaat er maatwerk en meer betrokkenheid van wijkbewoners met en bij hun eigen leefomgeving.

Namens politieke partij plan!
Ine Warmerdam, Sacha van Lierop en Gerard Bosch