Bijdrage Voorjaarsnota 2019

Naar aanleiding van de Voorjaarsnota heeft plan! de volgende positief kritisch bijdrage gedaan richting de gehele raad van Helmond, waarbij plan! oproept om elkaar meer op te zoeken, elkaar meer  te vertrouwen, elkaar meer te waarderen en daarmee elkaar meer te steunen!

De volledige uitgeschreven tekst vindt u hieronder:

Voorzitter, geachte aanwezigen en de kijkers thuis,

Vooropgesteld dat wanneer ik over de raad praat dit dus net zo goed voor plan! geldt, wij doen hierbij een oproep aan de raad. Een oproep om in de raad meer samen te werken. 

Om per onderwerp voor moties en amendementen ook te kijken naar andere partijen waarmee je samen meer informatie kunt inwinnen, je achterban kunt laten meedenken, voorstellen kunt uitwerken en uiteindelijk samen moties of voorstellen kunt indienen.

Een oproep om daarmee de kwaliteit en daadkracht van moties en amendementen te verhogen. Doe meer onderzoek vooraf in plaats van om onderzoek te vragen. Een oproep om dat ook over de grenzen van oppositie en coalitie te doen zodat de gehele raad vanzelfsprekend meer meegenomen wordt in de besluitvorming.

Laten we leren van de afgelopen periode en wat we vandaag ervaren. Geen enkele motie die vandaag wordt ingediend is daadwerkelijk voorbereid door meerdere partijen. 

Daarbij ondervinden wij een dilemma voor het ondersteunen van moties. Door gebrek aan samenwerking en het beschikbaar stellen van moties enkele dagen of zelfs de avond voor de raadvergadering is het onmogelijk om een goed oordeel te definiëren, juiste vragen op te stellen en dit met de achterban of inwoners te overleggen. 

Wij vinden dit een onwerkbare situatie die de kwaliteit van  beslissingen en betrokkenheid van inwoners negatief beïnvloedt. Wij zullen daarom vandaag als plan! de moties niet kunnen steunen. Dienen ook geen moties in en zullen daarvoor eerst de samenwerking bij andere partijen gaan zoeken.

Laten we iets doen aan de manier en met welke instelling wij als volksvertegenwoordigers de belangen van de inwoners van Helmond willen dienen. Want dat willen wij.

Laten we elkaar meer opzoeken, elkaar meer vertrouwen, elkaar meer waarderen en daarmee elkaar meer steunen. U kunt de fractie van plan! volgend jaar aanspreken over wat wij hiermee hebben gedaan.

Voorzitter, tot zover