Bijdrage raadsvergadering 1 december 2020: Sport- en beleefcampus de Braak

Voorzitter,
Beste aanwezigen en kijkers online,

In juni hebben we de wethouder gevraagd om tot een oplossing te komen in de impasse rondom de Sport- en beleefcampus de Braak. En die oplossing ligt nu ter besluitvorming voor.

De oplossing heeft binnen onze fractie tot verhitte discussies geleid. Niet omdat we vinden dat de Sport en beleefcampus niet gerealiseerd moet worden, maar eerder omdat we vinden dat dit project gepaard blijft gaan met risico’s waarvan we overtuigd zijn dat als die waarheid worden, de aanvullende rekening toch weer bij de gemeente komt te liggen.

Het grootste risico voor ons is de betrouwbaarheid van de partner Helmond Sport. Zonder op details hierover in te willen gaan: er is inmiddels al eerder door HS een akkoord gegeven, dus alle intenties ten spijt, wat is de waarde van dit akkoord? Daarnaast: we kennen geen businessplan van HS, we hebben geen intentieovereenkomst gezien.

We vrezen dat als we nu instemmen met de financiële bijdrage door onze gemeente zoals in het plan voorgespiegeld, we over een tijd weer moeten instemmen met een volgend verzoek tot extra financiering vanwege de vele open eindjes.  Dus hierop willen wij het college wel een duidelijk financieel kader meegeven, de zevenklapper zoals hij nu gepresenteerd is, dat de deal zoals hij  geaccepteerd moet worden.

Sport en beleefcampus de braak is veel meer dan een stadion van Helmond Sport. Het wordt een campus met ‘de knip’ en vooral ook de praktijkschool.

Ook SV de Braak is een sportvereniging die klaar is voor de toekomst en die grote stappen heeft gezet. Zij verdient onze volledige steun.

Daarnaast vinden wij dat we aan de stad moeten uitleggen welke keuze we maken maar vooral ook waarom. Hierin moeten we duidelijk en eerlijk zijn. Er is geen weg meer terug zonder dat het stad ook verschrikkelijk veel geld kost en dan krijgen we er weinig voor terug.

Tot slot vinden wij dat we kritisch moeten kijken naar onze eigen rol in dit langslepende proces en daarom dienen wij samen met  de PvdA, 50 plus, Helder Helmond, Helmond Aktief en Bach plus een motie in om een rekenkamer onderzoek in te stellen met als doel hier lessen uit te trekken naar de toekomst toe.

Met een warm hart voor Sport- en beleefcampus de Braak, maar met de nodige gereserveerdheid ten aanzien van de financiële component stemmen we in met dit prachtige plan en danken we de wethouder voor al zijn inspanningen!
Tot zover.

met vriendelijke groeten,
SW van Lierop