Bijdrage plan! 2-2-2016 : 10-Peelsamenwerking

Voorzitter,

Bezint eer gij begint, hardlopers zijn doodlopers en een té grote broek aan willen trekken. Het zijn gezegden welke, met de kennis van nu, van toepassing zijn op de positie van Helmond bij de start van de Peel 6.1. Het doet plan! deugd dat het college tijdens de behandeling van de Oplegnotitie Peelsamenwerking bij monde van wethouder De Leeuw dat dan ook volmondig heeft toegegeven. De ambities van Helmond bleken te hoog gegrepen. Natuurlijk heeft e.e.a geleid tot imagoschade, maar wij mogen toch aannemen dat de betrokken wethouders, Helmond stapt tenslotte niet uit de samenwerking, prima in staat zijn om binnen de Peel de plooien die ontstaan zijn zelf glad te strijken en het vertrouwen daar waar nodig te herstellen. Graag willen wij van het college horen hoe haar aanpak in dezen zal zijn.

Voorzitter, onze fractie, en wij staan daar niet alleen in, stelt dat inhoud boven vorm gaat. Wij begrijpen dat de kwaliteit van de hulp aan de inwoners binnen de Peelgemeenten gewaarborgd is en blijft. Prima, want tenslotte draait het daar alleen maar om!

Voorzitter, tot zover in eerste instantie.