Bijdrage plan! 13-09-2016 : subsidie verandermanager wijkhuis De Fonkel

Bijdrage plan! inzake ‘subsidie verandermanager wijkhuis De Fonkel’

Voorzitter,

Op woensdag 29 juni jl. vond de jaarlijkse BBQ van de gemeenteraad plaats en daarmee schakelde ook een deel van politiek Helmond langzaamaan over in de vakantiemodus. De week daarna, om preciezer te zijn op maandag 4 juli jl., kwam deze Cie nog bij elkaar. Als allerlaatste politiek wapenfeit was daar dan nog de presentatie in het Lavansstadion m.b.t. de stand van zaken rondom Helmond Sport en de daarbij behorende ontwikkelingen rondom het stadion. Mooie afsluiting zo pal voor het zomerreces zou je zo zeggen.

Niets is echter minder waar! Het vakantiegevoel werd verstoord door de ‘verandermanager van De Fonkel’! Het ED van zaterdag 13 augustus jl. had in de besluitenlijst van het college een subsidietoekenning van 20.00 euro aangetroffen bedoeld om genoemd wijkhuis door te meten en zodoende toekomstproof te maken in het kader van de voorgenomen bezuinigingen op professioneel beheer door de LEV-groep vanaf 1 januari 2017.

Na deze publicatie volgde er een reactie vanuit de gemeente, een reactie in het ED door wethouder Van der Zanden nota bene van haar vakantieadres, openbaar geuite verbazing van een aantal politieke partijen en een reactie daarop op de website van de SP waarbij mijn geachte collega mw. Maráczi zich op haar beurt weer verbaasde over de ontstane commotie, een analyse in het Helmonds deel van het ED en tot slot een gefingeerd interview op wederom de website van de SP waarin de subsidiëring nog eens nadrukkelijk werd verantwoord. Vakantie, voorzitter! En vandaag ontving deze Cie dan nog een intern memo aangaande deze kwestie.

Ondanks het gegeven dat met name de uitspraken van de aangestelde verandermanager op zijn minst wat vreemd overkomen en ik citeer, voorzitter: “We wilden het niet aan de grote klok hangen. Dit is tussen de gemeente en De Fonkel”, kan plan! zich best vinden in de argumentatie van het college in casu dus van deze wethouder aangaande dit besluit tot subsidieverlening. Met betrekking tot de uitspraken in het ED door de betrokken verandermanager gedaan en waarvan de wethouder gelúkkig stelt dat zij die niet kan plaatsen, gaat onze partij er vanuit dat de wethouder daarover zeker nog in gesprek gaat met de betrokkene om hem in dezen fijntjes op zijn, in onze ogen, misplaatste opmerkingen te wijzen. Tenslotte gaat het hier om 20.000 euro gemeenschapsgeld! We horen graag van de wethouder hoe zij dit laatste ziet.

Neen, voorzitter. Wij zijn verbaasd en ook wel teleurgesteld over een heel ander facet in dezen. Het dossier ‘wijkhuizen’ was nog niet zo heel lang geleden een onderwerp dat binnen de raad nogal gevoelig lag en voor de nodige commotie heeft gezorgd. Een half miljoen bezuinigen op de wijkhuizen door het terugschroeven van o.a. professioneel wijkhuisbeheer en het sluiten van de Terp is deze stad en dus ook de raad niet in de koude kleren gaan zitten. Om dan vrijwel geruisloos en nog snel vóór het zomerreces extra 20.000 euro subsidie toe te kennen aan één wijkhuis geeft niet het gevoel dat de betrokken wethouder in dit dossier op dát moment over het juiste politieke fingerspitzen-gefühl beschikte. Dáár, voorzitter, zijn wij verbaasd en jazeker ook teleurgesteld over! Dit college in casu deze wethouder had op haar klompen aan moeten voelen dat dit wel wat los zou kunnen maken binnen politiek Helmond en onder de inwoners van onze stad. Reeds vele malen hebben wij sindsdien in de stad alweer de termen ‘vriendjespolitiek’ en ‘één pot nat’ horen vallen. Hierbij natuurlijk inhakend op de relatie tussen het bestuur van De Fonkel en de aangezochte verandermanager. Over het dichten van het spreekwoordelijke gat tussen kiezers en politiek gesproken… Onze partij had het vanuit communicatief oogpunt liever anders gezien en wij zijn dan ook ontzettend benieuwd naar de mening van de wethouder in dezen.
Voorzitter, tot slot. Plan! realiseert zich maar al te goed dat het college in dezen het mandaat had en heeft. Natuurlijk mocht zij deze subsidie toekennen, maar toch…

Voorzitter, tot zover in eerste instantie.