Bijdrage plan! : Energietransmissie en dilemma’s rondom draagvlak

Dialoog over de energietransmissie en dilemma’s rondom draagvlak in Helmond door Ine Warmerdam tijdens de Opiniecommissie van 22 april 2021.  
 
 

Toelichting

 
De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Het waarmaken van de klimaatdoelen heeft grote gevolgen voor de wijze waarop we energie produceren, reizen en onze huizen verwarmen. Met name waar het gaat om de warmtetransitie staan gemeenten voor de opgave om in 2045-2050 klimaatneutraal te zijn. De doelen van de energietransitie zijn in grote lijnen wel duidelijk, maar dat geldt niet voor de weg ernaar toe. We moeten afscheid nemen van oude systemen en structuren en overgaan naar duurzame alternatieven. Dat vergt flexibiliteit en aanpassingsvermogen, andere verhoudingen en nieuwe rollen van alle partijen. En gaat dus niet zonder slag of stoot.
 
Onlangs heeft het college gesproken over de dilemma’s die spelen bij de transitie naar duurzame energie en de manier waarop ons beleid in de praktijk uitwerkt. Grootste knelpunt blijkt het draagvlak te zijn. In ons beleid staat dat draagvlak een onderdeel is van de uiteindelijke toetsing van de vergunningaanvraag.
 
Maar hoe definiëren we draagvlak? Hoe managen we het traject om te komen tot draagvlak en op basis waarvan besluiten we of er voldoende draagvlak is? Complicerende factor is dat er noch provinciaal noch landelijk een eenduidige definitie van draagvlak rond de duurzame opwek van energie is gegeven en ook geen antwoord wordt gegeven op de vraag hoe participatie en draagvlak te wegen ten opzichte van het grotere algemene belang. Veel gemeenten worstelen hiermee en dat geldt ook voor Helmond. Wij gaan hierover ook graag met u in gesprek.
 
Op 22 april 2021 nam het College  ons mee in dit vraagstuk waarbij we ook de relatie leggen met de omgevingsvisie en het participatiebeleid. De volgende vragen liggen voor:
  • Zien we nut en noodzaak van de energietransitie en van onze eigen ambitie om in 2045 klimaatneutraal te zijn?
  • Staan we nog steeds achter onze visie ‘zonnevelden en zonnedaken’, vastgesteld in juni 2020?
  • Waar zien we schuring tussen beleid en praktijk?
  • Hoe definiëren we draagvlak? Het betekent in elk geval niet automatisch dat alle neuzen dezelfde kant op staan.