Bijdrage plan! 10-10-2017: Sport- en (be)leefcampus De Braak

Voorzitter,

Een scholengemeenschap met gebouwen die nodig aan vernieuwing toe zijn om te voldoen aan de eisen van de huidige tijd of beter nog aan die van de toekomst. Kleine amateurverenigingen die moeite hebben het hoofd boven water te houden maar toch graag met behoud van eigen identiteit willen blijven bestaan. Een professionele voetbalclub die al jaren worstelt met de vraag: herbouw of verplaatsing van het stadion?
Hoe vaak is er in het verleden bij het zoeken naar oplossingen op gebied van financiering en locaties in diverse presentaties niet geopperd de handen ineen te slaan en te kijken naar hoe partijen hun krachten kunnen bundelen om te komen tot een acceptabele oplossing in het Helmondse.

En dan, voorzitter, komt daar het moment waarop alles in elkaar lijkt te vallen. Dat de krachten inderdaad gebundeld kunnen worden. En hoe…
De wil bij verschillende partijen om de handen ineen te slaan. De ruimte die beschikbaar is op het huidige sportcomplex de Braak. De middelen die beschikbaar blijken. Maar bovenal een visie die zo enthousiasmeert dat er een concreet plan uit de koker komt: Sport- en (be)leefcampus De Braak

De plannen zijn gepresenteerd en het ziet er veelbelovend uit. Verbinding tussen onderwijs, sport, gezondheid en wellicht op termijn ook cultuur. Mogelijkheden genoeg om door te ontwikkelen en daar waar het kan elkaar te versterken. Een mooi voorbeeld voor vooral ook onze jeugd om te zien waar samenwerking toe kan leiden.

Voorzitter, als plan! hebben wij ons in een eerder stadium reeds uitgesproken een sterk voorstander te zijn van een sportcampus op De Braak. Sport verbindt, topsport naast breedtesport inspireert. De combinatie met gezondheid, onderwijs en dus jeugd is ideaal. Tel daarbij op de verbinding met de omliggende wijken en het kan niet anders dan dat wij vierkant achter dit plan staan!
Daarnaast zouden wij graag zien dat ook het huidige zwembad een plaats krijgt binnen deze ontwikkeling. Ook dát hebben wij reeds in een eerder stadium geventileerd. Deze fase lijkt ons juist een geschikt moment om daarop door te pakken. Bij het volgende agendapunt voor vanavond zullen we daar wellicht een antwoord op krijgen.

Natuurlijk hebben wij kennis genomen van de risico’s. In de ogen van plan! zijn ze momenteel van een dusdanige orde dat ze geen beletsel hoeven vormen voor de verdere uitvoering van het geheel. Helmond mag zich deze unieke kans niet laten ontglippen!

Vanaf deze plek wil plan! alle betrokkenen bedanken voor hun inspiratie, creativiteit en inzet tot nu toe. Onze partij spreekt de hoop en verwachting uit dat in de naaste toekomst Sport- en (be)leefcampus De Braak mag uitgroeien tot wat we op dit moment in gedachten hebben. Daarbij is het overduidelijk dat samenwerking gebaseerd op vertrouwen tussen de betrokken deelnemers van cruciaal belang is. Pas dan zal het geheel groter kunnen zijn dan de som der delen en kunnen we voortaan met gepaste trots spreken van ‘Onze Braak’!

Voorzitter, tot zover in eerste instantie.