Bijdrage plan! 07-03-2017 : Geurbeleid

Voorzitter,

Wij hebben kennis genomen van Raadsvoorstel 14, Geurbeleid.

Het uitgangspunt, creëren van een betere balans tussen de mogelijkheden voor industriële bedrijvigheid en een fijn woon- en leefklimaat is vinden wij een goede zaak.

Ook hebben wij waardering voor de gevolgde procedure waarbij het concept geurbeleid uitgebreid is besproken met zowel bewoners van de wijk Brouwhuis, bedrijven en provincie.

Toch enkele opmerkingen van onze zijde;

Bedrijven:
Reeds bestaande geur producerende bedrijven kunnen nog steeds uitbreiden wanneer zij extra maatregelen nemen om de geuruitstoot te beperken.
Ook is er nog steeds de mogelijkheid voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen in Helmond. Al met al een goede uitgangspositie voor bedrijven lijkt ons.

Bewoners:
Door het onderzoekbureau wordt het woon- en leefklimaat als matig tot voldoende beoordeeld. Wat ons betreft geen fraai rapportcijfer.
Het voorgestelde geurbeleid zorgt ervoor dat de geuroverlast richting inwoners niet groter wordt. Niet groter, maar kennelijk ook niet minder?!

Wij vragen ons dan af ook waar in het voorgestelde geurbeleid de winst voor de bewoners zit?
Wij horen het graag van de wethouder.

Voorzitter, tot zover in eerste instantie.