Bijdrage: Huis voor de Stad

Voorzitter, geachte aanwezigen, beste kijkers online,
 
plan! is blij met het proces tot nu toe voor het toekomstige Huis voor de Stad. De klankbordgroep, de medewerkers, onze inwoners, omwonenden en wij als politiek hebben onze input mogen leveren.
En er is geluisterd. Waarvoor dank.
 
Wij waren en zijn nog steeds voorstander voor de Carré-vorm en kunnen instemmen met de verdere uitwerking van de plannen. Voor plan! is het van belang dat met name de bewoners, omwonenden en onze ambtenaren de belangrijkste stem hebben. Wij als gemeenteraad zijn er voornamelijk voor het proces, niet voor de details van het plan. Wij zijn erg benieuwd naar de eerste ontwerpen.
 
Wat plan! betreft is het logisch dat het parkeerbeleid van de medewerkers en bezoekers wordt meegenomen in de uitwerking Visie Bereikbaarheid en Parkeren Centrum. Wat plan! betreft hoeft dat niet gratis, maar wel tegen redelijke tarieven. Daarnaast vinden we het heel goed dat het college in gesprek gaat met de ambtenaren om te kijken waar alternatieve vervoersmiddelen mogelijk zijn om de parkeerdruk te beperken.
 
We kunnen dan ook instemmen met het voorliggend voorstel.