Bijdrage: Huis van de Stad

plan! verzoekt op 12 maart 2019 tijdens de Raadsvergadering het college m.b.t. de visie stadskantoor in beweging – ‘Huis van de Stad” om;
– geen vervolgstappen te nemen zonder visie waar wij allemaal achter staan
– geen vervolgstappen te nemen zonder proces om tot juiste beslissingen te komen zoals we eerder als voltallige raad hebben bepaald. Hieronder de volledige bijdrage:

Voorzitter, geachte aanwezigen en beste kijkers thuis,

Met betrekking tot de visie stadskantoor in beweging, voor plan! Is de betrokkenheid van de inwoners de eerste vereiste. We hebben daarom vragen gesteld met betrekking tot de onderbouwing van deze visie:
1.Welke inwoners en organisaties zijn betrokken geweest
2.Op welke wijze is hun bijdrage gevraagd
3.Kunnen wij informatie hierover krijgen?
4.Is er een evaluatie geweest door de betrokkenen?
5.Hoe worden klankbordgroepen vormgegeven.

De reactie is voor ons onvoldoende
– veel mensen betrokken waarvan heel veel ambtenaren
– meerdere wijkraden maar niet allemaal 
– er zijn informele gesprekken gevoerd waarvan geen verslag is gemaakt
– er is geen evaluatie geweest met de betrokkenen of de gesprekken goed zijn weergegeven 

Alles wijst op een resultaat zoals doe van te voren gewenst is, aansluitend op het coalitieakkoord. Wij kunnen niet achterhalen of dit draagvlak heeft bij de inwoners van Helmond. Ook zijn betrokkenen niet meegenomen in de vormgeving van de klankbordgroepen, de ambtelijke klankbordgroep is al wel opgestart.

Waar de prioriteit ligt is duidelijk! Het is een politiek feestje zonder echte inbreng van de gemeenschap.

Voorzitter, 
plan! constateert dat de voorbereidingen om tot een gemeenschappelijke visie te komen onvoldoende zijn. Wij kunnen daarom deze visie niet vaststellen.

Met betrekking tot het voorstel kort maar duidelijk:
– plan! wil geen vervolgstappen zonder visie waar wij allemaal achter staan
– plan! wil geen vervolgstappen zonder proces om tot juiste beslissingen te komen zoals we eerder als voltallige raad hebben bepaald