Bijdrage plan! 21-11-2016 : Besteding WMO-gelden

Voorzitter,

Wij twijfelen er geen moment aan of dit college (meer specifiek de betrokken wethouder), coalitie en oppositie hebben het beste voor met de inwoners van onze stad.
Laten we daarom als gezamenlijke politieke partijen in dit dossier de handen ineen slaan en ons maximaal inzetten teneinde ervoor te zorgen dat díe inwoners van onze stad die het nodig hebben maximaal bediend kunnen worden!

Even wat zaken op een rijtje:
– de rekenkamer gaat in opdracht van de raad aan de slag met het onderzoek met daarin centraal de vraag: Hoe kan het dat we in twee jaar tijd 10 mio hebben kunnen besparen in het kader van de WMO? Laten we de resultaten van dit onderzoek afwachten alvorens overhaaste dingen te gaan besluiten/doen en ná bestudering van de uitkomsten met elkaar de discussie te voeren over hoe nu verder
– ondertussen weten we dat er een aantal nijpende dossiers liggen; in deze raadzaal is dat geopperd en in het ED en de landelijke berichtgeving hebben we daar voorbeelden van gezien; wij roepen alle partijen op die schrijnende gevallen aan te leveren en bij de verantwoordelijke wethouder op het bureau te deponeren zodat er zo snel mogelijk gehandeld kan worden; de betrokken wethouder heeft hier zelf toe opgeroepen dus kom in actie en laat de wethouder dan ook communiceren hoe het vervolg van die aangedragen individuele dossiers eruit ziet!
– vanuit het college is reeds toegezegd dat met name daar waar het aanvragen binnen het Stadslab betreft er wel degelijk zeer zorgvuldig wordt gekeken naar de raakvlakken m.b.t. de WMO; wij roepen alle partijen dan ook op daar vertrouwen in te hebben.

Wij allen zoals we hier aan tafel zitten, weten maar al te goed hoe de vork in de steel zit. De rijksoverheid gooit een aantal decentralisaties gepaard gaande met een flinke bezuinigingsopdracht over de schutting. Alle gemeenten zijn sindsdien zoekende naar hoe hier mee om te gaan. Zoekende naar de juiste balans tussen hulpvraag en financiering. Ook wij hier in deze stad. Wat zich de afgelopen tijd in deze raadzaal, de cie M en daarbuiten heeft afgespeeld is inherent aan die zoektocht: verbazing, twijfel, bezorgdheid en boosheid over de gevolgde en nog te volgen koers, maar ook visie en ontwikkeling richting de toekomst. Echter, een verdere politieke verharding betreffende dit dossier tussen partijen in onze stad draagt o.i. niet bij aan een oplossing. Daar wordt de zorg voor de mensen die dat hard nodig hebben niet beter van en dát ja dát alleen dient ónze zorg te zijn!

Voorzitter, tot zover in eerste instantie.