Bijdrage begroting 2020

Naar aanleiding van de Begroting 2020 heeft plan! de volgende kritisch bijdrage gedaan richting het college en de raad van Helmond. plan! geeft aan erg teleurgesteld te zijn in de ‘Werkgroep Nieuwe Politiek’, die naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie ‘Nieuwe Politiek’  één jaar geleden is gestart. plan! moet helaas concluderen dan dat er onvoldoende draagvlak is in de werkgroep om tot aansprekende veranderingen te komen. De werkgroep is niet verder gekomen dan het plan om inspraakavonden te organiseren. Weliswaar met een agenda die door de inwoners bepaald kan worden maar dit is onvoldoende voor plan! De terugkoppeling naar de raad over dit resultaat, om met die ene activiteit te kunnen starten, is nog steeds niet gedaan. Voor plan! is dit echt veel te mager! 

Wij trekken daarom voorlopig ons eigen plan!

  • plan! gaat voor vernieuwing!
  • plan! gaat voor de ultieme samenwerking met onze inwoners!

Met lef en durf richting de toekomst…