Gerard Bosch

Ik ben Gerard Bosch en ben 73 jaar. Ik ben geboren en getogen in Helmond. Ik ben zelfstandig commercieel ondernemer.

Bij plan! ben ik als Commissielid vooral betrokken bij de stedelijke vernieuwing (het bouwen van huizen), het verkeer in Helmond (autovriendelijke stad) en bereikbaarheid (een goed, fijnmazig openbaar vervoer voor Helmond). Daarnaast ben ik lid van de Commissie Wonen van de gemeente Helmond. Dit is een adviesgroep, die “gevraagd en ongevraagd” advies geeft aan het college over allerlei zaken op het gebied van wonen.

Naast mijn eigen bedrijf houd ik me bezig als taalcoach bij de LEV-Groep, ben ik amateur beeldhouwer en speel ik graag golf en bridge.

Graag wil ik opkomen voor alle Helmonders onder het motto: “Het Helmonds Bestuur heeft meer commerciële daadkracht nodig, zodat er in de lokale politiek meer verantwoorde besluiten worden genomen met ons geld.”