Commissielid, Sales & Marketing Manager

“Positieve naamsbekendheid en plaatselijke politiek gaan niet altijd even goed samen. Dát beeld
wil ik graag ombuigen. Hoe? Door aandacht te blijven vragen voor tastbare en haalbare plannen
waar jij en ik wat aan hebben.”