Centrum-plan!

In de zomer van 2016 heeft plan! als enige politieke partij een complete visie op het centrum gepresenteerd. Die centrumvisie tref je hieronder aan. Inmiddels heeft het huidige college haar concrete invulling rondom het Havenpark gepresenteerd. De eerste stap in het kader van de ontwikkeling van het hele centrum. Mooi om te zien dat in deze eerste stap elementen zitten die wij al in ons centrum-plan! hadden opgenomen!

Het centrum van Helmond: huiskamer van de Peel?
Voor veel Helmonders is het huidige Havenpark een doorn in het oog! Een saaie, kille plek die bij regenachtig weer al snel verandert in één grote modderpoel!
Toch biedt deze plek fantastische mogelijkheden. De kansen die hier liggen, vormden voor plan! de uitdaging om leven, wonen en winkelen samen te laten komen: Helmond centrum, huiskamer van de Peel!

Eén van onze voornemens is: niet te wachten op voorstellen vanuit het college, maar zelf als partij actief aan de slag te gaan met de toekomst van onze stad.
Met trots nemen wij u aan de hand mee en geven wij u een rondleiding langs enkele ideeën in het door plan! ontworpen centrumplan voor Helmond.

hetplan3

Mijn, jouw, ons plan!